2012-04-25

RECYCLED CARDIGAN

Gogoratzen hari hauek?

¿Os acordais de estos ovillos?Bukatu dut txaketa “berria”. Artile lodi xamarrekoa, orain udaberrian bakarrik erabiltzeko edo neguan berokiaren azpitik.

Ya he acabado la “nueva” chaqueta. Es de lana un poco gruesa, para usar solo ahora en primavera o por debajo del abrigo en invierno.
Harrigarria da txikia geratu zen txaketa batetik oraindik janzten jarraitu daitekeen beste bat atera da. Hau bai da birziklapena. Bizitzako beste arloetara eraman beharko genuke kontzeptu hau, zaharra bota eta berria erosten ibili beharrean.

Es sorprendente que de una chaqueta inservible por haber encogido haya salido otra que se pueda poner. Esto si que es reciclaje. Es un concepto que debería aplicarse en otros aspectos de la vida, en vez de tirar lo viejo y comprar nuevo.

Patroia nik asmatutakoa da. Lepotik hasten da eta josturarik gabe beheraino egiten da. Beheko aldean kalatu sinple batzuk daramatza. Gutxi gora-behera diseinatua dago baina nahi izan ezkero garbira pasa eta hemen jartzea daukat.

El patrón es mio. Se empieza desde el cuello y se teje hasta abajo sin costuras. La parte de abajo lleva un calado simple. Está diseñado más o menos pero si alguien está interesado lo puedo pasar a limpio y colgarlo aqui.

2012-04-10

Gemini

Lehen ere esanda daukat, baina knitty izugarri gustatzen zait. Urtean 4 ale ateratzen dituzte, urtaro berri bakoitzarekin, eta ni adi adi egoten naiz ale berria noiz atera zain. Azken alean ikusi nuen top bat gustatu zitzaidan gemini izenekoa. Gainera haria bertako denda baten erostea neukan. Ezin hobea!!! Salto batean lanas Maribelen nintzen "katia linen" 5 haril erosten. Normalean web orri amerikarretan azaltzen diren patroiak ezagutzen ez ditudan hariekin egiten dira, behingoz bertan erostea daukadala aprobetxatu egin nuen.

Ya se que ya lo he dicho, pero knitty me encanta. Sacan 4 números  al año, uno nuevo con cada estación, y suelo estar esperando atentamente cuando sale un nuevo número. En el último me gustó un top, llamado gemini. Ademas podía comprar el hilo en una tienda local. Fenomenal!!! En un plis estaba en lanas Maribel comprando 5 ovillos de "katia linen". Normalmente en los patrones de las webs americanas usan hilos que no conozco, para una vez que lo podia comprar aquí al lado había que aprovechar.


Aste santuko egun hauek "aprobetxatuz" (egin duen eguraldiarekin besterik ezin zen egin), udarako top hau hasi eta bukatu dut. Kalean euria eta hotza, etxean goxo goxo telebista jana eta berogailua, atseden hartzeko balio izan zaizkit egun hauek. Hona hemen bukatu ondoren nola geratu den

Aprovechando estos dias de semana santa (con el tiempo que ha hecho no se podia hacer otra cosa), he empezado y he acabado este top. Fuera llovía y hacía frio, en casa con la tele y la calefacción, me han servido de descanso estos días. Aquí como me ha quedado:


Soinean jantzia horrela geratzen da

Puesto queda así


Argazkia atera ondoren konturatu nahiz toparen "gardentasunaz". Ze sujetadorekin jartzen dudan kontuz ibili beharko nahiz.

Me he dado cuenta de las transparencias después de haber sacado la foto. Tendré que andar con cuidado que sujetador me pongo

Patroia erraza da eta azkar egiten da. Diseinu sinplea du, baina edozerrekin ondo doa. Burutik ere pasatu zait honekin konbinatuz gona bat egitea. Ikusiko dugu ...

El patrón es fácil y se teje enseguida. El diseño es simple, pero va con todo. Ya he pensado en coser una falda a juego. Ya veremos ...

2012-04-03

Udaberriko poltsa / Bolso de primavera

Udaberria iritsi zaigu eta nik poltsa berria behar dut (hainbat poltsa badauzkat baina ez datoz bat daukadan arroparekin edo ilunegiak dira). Orain jostun “bikain” bat bihurtu naizenez nik nere poltsa jostea erabaki dut.

Ya llegó la primavera y yo necesito un bolso nuevo (tengo bastantes bolsos pero o no me van con la ropa o son demasiado oscuros). Ahora que soy una costurera “experta” he decidido confeccionarme mi propio bolso.

Beste proiektuetatik sobratutako oihalak erabili ditut

He usado telas que me han sobrado de otros proyectosPatroiak atera ditut paperean

He sacado el patrón en papel


Oihalak ebaki eta prestatu ditut

He cortado y preparado las telas


Eta lau orduren buruan (izerdi dexente bota eta josteko makina hausteko arrisku ugari pasa ondoren), hona hemen nire artelana

Y despues de cuatro horas (despues de sudar tinta china y peligrar la integridad de mi máquina de coser), he aquí mi obra de arteArgazkian ez dira akatsak ondo ezberdintzen. Adi adi begiratu eta segituan ikusiko dituzue (nere amak honezkero hamar bat topatuko zituen)

En la foto no se ven bien los fallos. Si mirais fijamente se ven enseguida (mi madre ya habría encontrado como diez)

Ondorengo argazkian hobeto ikusten dira.

En la siguiente foto se ven mejor.Hala ere ni oso gustura nago nire poltsa berriarekin. Bukatu dudanetik (larunbatetik) albotik kendu gabe nabil. Poltsaren patroia liburu honetatik atera dut.

Aun así yo estoy muy agusto con mi nuevo bolso. Desde que lo he acabado (desde el sábado) no me lo he quitado de encima. El bolso lo he sacado de este libro.


Liburuko patroia poltsa handiago bat egiteko da. Nik txikiagoa egin dut eta uste dut hor dagoela nire akatsen arrazoi bat (bestea oraindik josten ez dakidala)

 El patrón que viene en el libro es para un bolso más grande. Yo lo he hecho más pequeño y creo que ahí esta una de las razones de los fallos (la otra que aun no se coser)