2012-03-26

Laminaria

Ze atera daiteke hemen ikusten den artile(merino eta zetazko kilometro bat ) honetatik?

Que puede salir de esta madeja (un kilometro de merino y seda) que se ve aquí abajo?


Ia bi metroko zabalera duen xal bat

Un chal que tiene casi dos metros de anchoPatroiak "laminaria" izena du eta http://www.knitty.com/ webguneko patroi bat da. Web orri honetako patroiak izugarri guztatzen zaizkit. politak, modernoak, ikusgarriak eta batez ere debalde direlako.

El patrón se llama "laminaria" y lo he sacado de la pagina web www.knitty.com. Los patrones de esta página me encantan porque son preciosos, modernos, resultones y sobre todo gratuitos.

Xal hau ostiralean bukatu nuen baina, bukatu ondoren finkatu behar izaten dira. Askoz hobeto geratzen dira. Finkatu aurretik tamaina eta itxura hau zeukan

El chal lo acabe de tejer el viernes, pero una vez acabado hay que bloquear. Queda mucho mejor. Antes de bloquear tenia este aspecto


Finkatzeko foamezko koltxoneta bat eta orratzak erabili nituen. Artilea bustia egon behar du eta orratzekin nahi den tamaina eta forma ematen zaio.

Para bloquear he usado una colchoneta de foam y alfileres. La lana tiene que estar mojada y con las agujas se le da el tamaño y la forma deseadaIa hiru hilabete behar izan ditut. Jakina egunero ez nuela egiten. Lan handia dauka baina uste baino errazagoa gertatu da.

Me ha llevado casi tres meses acabarla. Por supuesto no lo he tejido todos los dias. Tiene mucho trabajo pero ha resultado mas facil de lo que pensaba.

2012-03-21

Alpaka / Alpaca

Begira ze oparitu didan lagun on batek

Mirad lo que me ha regalado una buena amigaHuacaya alpaka artilea kilo erdia!

Medio kilo de alpaca huacaya!

Alpaka hau Suitzakoa da eta hemendik dator

Es alpaca de Suiza y viene de aqui

http://www.wollkunst.ch/index.html

Orain behar dudan gauza bakarra denbora da artile guzti hau iruteko. Eta harilkatu ondoren ideiarik bai zer egin dezakedan?

Ahora lo único que necesito es tiempo para hilar toda esta lana. Alguna idea de que puedo tejer después de haberla hilado?

2012-03-06

IRUTEN/ HILANDO


Ba, bai, batzutan irun ere egiten det, nere goru tolesgarrian
Pues si, a veces tambien hilo, en mi rueca plegable
Hau da nere gorua. Nere “Sonata Kromski”. Ez da merkatuan dagoen honenetakoa (sarri olioztatu behar izaten det), baina nere irute proiektuentzako nahikoa da. Ta gainera tolesgarria erraz gordetzeko moduan.

Esta es mi rueca. Mi “Sonata Kromski”. No es lo mejorcito del mercado (hay que engrasar de continuo), pero me basta para mis proyectos de hilado

Hau da irun dudan artilea. BFL (blue face Leicester) artilea da, ingelesa seguraski. Izan ere http://www.worldofwool.co.uk/ en erosi nuen.

Aquí la fibra que he estado hilando. Es un BFL (blue face Leicester) inglesa supongo que lo compré en http://www.worldofwool.co.uk/Artile fibrak bihurritu egiten dira haria sortzeko. Praktika eta pazientzia asko behar da haria berdindua ateratzeko (nik ez daukadana)

Las fibras de la lana se retuercen para crear el hilo. Se necesita mucha práctica y paciencia para que salga un hilo homogéneo (dos cosas de las que carezco)Gero, nahi izanez gero haria tolestu egiten da, hau da, bi hari elkarrekin kiribiltzen dira kontrako zentzuan, hari sendoago bat lortzeko.

Luego, si se quiere, se dobla el hilo, esto es, se retuercen dos hilos juntos en sentido contrario, para obtener un hilo mas consistente.Lortu dugu gure haria! Orain geratzen de “bakarra” artilea garbitu, tindatu (nahi izanez gero), tenkatu, lehortu, bildu eta orratzak hartuta nahi den proiektua trikotatuko dugu.

¡Ya tenemos nuestra lana! Ahora “solo” nos queda lavar, teñir (si se quiere), estirar, secar, ovillar y con las agujas tricotar el proyecto que queramos.

Iruten ikasi nahi duenarentzat liburu hau gomendatzen dut. Ez dakit beste hoberik dagoenik. Nik hau erosi nuen pixka bat sakontzeko. Gauzak garbi azalduta daude.
Para quien quiera aprender a hilar recomiendo este libro. Seguro que hay alguno mejor. Yo compré este para profundizar unpoco. Explica las cosas claramente.