2014-05-15

Clarity

"Euskadi knits" taldekook KAL bat egitea proposatu genuen udara aldean. Kasu honetan txaketa bat izango zen, eta proposatu ziren patroien artean, "Clarity" egitea erabaki genuen. Patroia polita bai, baina lan handikoa (hari mehea eta orratz txikiak). Gainera, bularraldea bikoitza du (puntu gehiago montatu behar), luzea eta poltsikoduna. Baina zailtasunen aurrean ez ginen kikildu eta orratzei gogor ekin genien.

Las del grupo "Euskadi knits" propusimos un KAL en verano. En este caso sería un achaqueta y entre los patrones propuestos, elegimos la "Clarity". El patrón es bonito si, pero de mucho trabajo (lana fina y agujas pequeñas). Ademas tiene el pecho doble (hay que montar más puntos), es largo y con bolsillos. Pero no nos acobardamos frente a la adversidad y le dimos con ganas a las agujas.Haria aukeratu nuen (Drops-eko alpaka, berde kolorekoa). Txaketa amari bere urtebetetzerako oparitzeko egitea erabaki nuen. Urriaren 1ean hasi zen KALa, eta nire amak martxoan betetzen ditu urteak; beraz, denboraz lasai ibili nintzen.

Elegí la lana: alpaca de Drops, en color verde. Decidí tejer la chaqueta para regalarsela a mi madre por su cumpleaños. Empezamos el KAL el 1 de octubre, y como mi madre cumple los años en marzo, empecé con calma.

Proiektua ondo bidaiatutakoa da: Asturiasen eta Madrilen egon da. Bidaiak aprobetxatzen nituen proiektua aurreratzeko, luzea baitzen. Urtarrileko egun baten bukatu nuen, eta hara! txikiegia zela iruditu zitzaidan. Baina badaezpada ez nuen askatu.

Es un proyecto viajado: ha estado en Asturias y en Madrid. Aprovechaba los viajes para adelantar el trabajo, que era muy largo. Lo acabé un día de enero y ya me pareció que era un poco pequeño. Pero por si acaso no lo solté.


Martxoan amari eman nion, probatu zuen eta txikiegia. Kaka zaharra! Berriz askatu behar izan nuen, eta jo eta ke ekin nion bukatzeari. Hilabete eta pikoan bukatu nuen oraingoan. Azkenean bai, asmatu nuen eta azkenik bere jabe berriarekin da Clarity txaketa.

En marzo se lo regalé a mi madre y si, era demasiado pequeño. Mierda! Tuve que soltarlo y no paré hasta acabarlo, a destajo. Lo acabé en mes y pico, esta vez. Al final si, acerté con la talla y el Clarity está con su nueva dueña.


Erabilitako orratzak: 3 mm
Patroia: Clarity Cardigan

Agujas: 3 mm
Patrón: Clarity Cardigan

2014-05-07

Marokoko artilea - Lana marroquí

Aste Santuan Maroko hegoaldetik ibili naiz oporretan. Bero galanta pasa dugu eta barre pila bat egin ere.

En Semana Santa me fui al sur de Marruecos de vacaciones. Nos hizo mucho calor, pero también nos reímos mucho.Egun baten Arrosen haranera joan ginen ibilalditxo bat egitera, lore artean. Ba ez dakit nola moldatu nintzen baina, gidarekin (Mohamed) hizketan hazi eta bere arrebaren lagun batek alfombra bat egin berria zuela, eta artilea sobran zuela kontatu zidan (ez naiz gogoratzen nola iritsi ginen elkarrizketaren puntu honetaraino). Saltzeko prest ote zegoen galdetu nion, orduan mugikorrez arrebari deitu, eta baietz esan zidan. Horrela eskuratu nuen Atlasetako artile hau.

Un día fuimos al Valle de las Rosas a hacer una caminata, entre las flores. Pues no sé como me las arreglé pero, empecé a hablar con el guía (Mohamed) y me contó que una amiga de su hermana había acabado una alfombra y que le había sobrado lana (no sé como llegamos a este punto de la conversación). Le pregunté si estría dispuesta a venderlo, entonces cogió el móvil y llamó a su hermana y me dijo que sí. Así es como conseguí la lana del Atlas.
Ez pentsa merke atera zitzaidanik (gogorrak dira saltzerako orduan), baina bitxikeri moduan, Tamazight artilea lantzea ez da egunero lortzen den gauza. Iluna ahuntzarena da eta zuria ardiarena. Irundako artilea eta irun gabea eskuratu dut. Orain pentsatu egin behar ze egingo dudan.

No penséis que me salió barato (son muy duros a la hora de vender), pero como curiosidad, trabajar la lana Tamazight no algo que se consiga todo los días. El oscuro es de cabra y el blanco de oveja. Tengo lana hilada y sin hilar. Ahora a pensar que es lo que voy a hacer.