2013-12-30

Top morea - Top morado

Sentitzen dut, baina izenburuentzat ez dut batere habilidaderik. Ez naiz oso poeta, dirudienez.

Ya lo siento, pero no tengo ninguna habilidad para los títulos. Al parecer no soy poeta.

Josteko makinari lan piska bat eman diot, alpertuta ikusten nuen eta. Negurako goiko jantziren bat egiteko gogoa nuen. Gorbea kaleko "Entretelas" dendara joan eta oihal more hau erosi nuen. Lodi xamarra da, barrutik beste geruza beltz bat baitauka. Bi aurpegikoa izatean efektu interesgarriak lortu daitezke. Nik ez nuen ezaugarri hau batere aprobetxatu. Hurrengo batean.

Le he dado un poco de trabajo a la maquina de coser, que la veía aburrida. Quería hacerme una prenda superior para invierno. Me fui a la tienda "Entretelas" de la calle Gorbea y compré esta tela morada. Es un poco gruesa porque tiene otra capa negra por debajo. Al ser de dos caras se pueden conseguir efectos interesantes. Yo no aproveché esta característica. La próxima vez.


Puntoa denez zigi-zaga moduan josita dago, oihalaren elastikotasuna ez galtzeko. Makina arrunta erabili dut (ez daukat "remalladora" edo horrelakorik). Urtean bi jantzi josteko ez du pena merezi.

Como es punto está cosida en zig-zag, para no perder la elasticidad de la tela. He usado máquina normal (no tengo remalladora). Para coser dos prendas al año no merece la pena.Patroia: Moda de pasarela 10. zenbakiko 58. modeloa
Patrón: el modelo 58 de la revista Moda de pasarela nº 10 Nik uste dut aldizkarikoaren nahiko antzeko geratu zaidala. Puntuzko oihalak ez du sekreturik dagoeneko. Jajajaja!!!! 

Me parece que me ha quedado bastante parecido al de la foto. Las telas de punto ya no tienen secretos para mi. ¡¡¡¡Jajajaja!!!!2013-12-20

Señor Arpakasso

KONTUZ. Sarrera hau oso frikia izan daiteke.
CUIDADO. Esta entrada puede ser muy friki.

Lagun batzuk hau oparitu ondoren
Después de que unos amigos me regalaran esto


Bideo hau ikusi nuen
https://www.youtube.com/watch?v=FS-XCi1HHWY

Vi este video
https://www.youtube.com/watch?v=FS-XCi1HHWY

Eta nire buruan halako kortozirkuitu bat gertatu zen. Nik ere Señor Arpakasso nahi nire etxean.

Y en mi cabeza ocurrió una especie de cortocircuito. Yo también quiero al Señor Arpakasso en mi casa.


Bai egia esan ez daukat benetakoaren antza handirik. Antena 3eko bazkalosteko filmetan dioten bezala "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia"

Si la verdad no se parece mucho al verdadero. Como dicen en las pelis de Antena 3 de después de comer "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia"


Oraingoz behintzat sukaldean utzi dut, ea itzultzen naizenean flan batzuk prestatu dizkidan (ez dut gauza handirik eskatzen)

Por ahora lo he dejado en la cocina, a ver si al volver me ha hecho unos flanes (no pido gran cosa)


Gustora dagoela dirudi, baina ez diot bizitasun handirik ikusten, ez dakit jateko moduko ezer egiteko gai izango denik. Youtubekoa uste dut gehiago mugitzen dela.

Parece que se encuentra a gusto, pero no lo veo muy vivo, no sé si será capaz de preparar algo comestible. Creo que el de youtube se movía más.


Señor Arpakasso egiteko ez dut patroi zehatzik jarraitu, gutxi gorabehera atera dut argazki batzuk jarraituta. 2 mmtako orratzekin egin dut. Hankak eta muturra bereizita egin ditut eta ondoren josi. Gehiena sukaldari txapela kostatu zait, ez zait oso ondo geratu.

Para hacer el Señor Arpakasso no he seguido ningún patrón en concreto, lo he sacado más o menos de unas fotos. He usado agujas de 2 mm. Las patas y el hocico los he tejido a parte y luego los he cosido. Lo que más me ha costado ha sido el gorro de cocinero, no me ha quedado muy bien.

Zerbait ez praktikoa egiteko gogoa nuen eta hau atera zait.

Tenía ganas de tejer algo no práctico y me ha salido esto.

2013-12-10

Skew

Hementxe dauzkazue nere azken galtzetinak

Aqui os pingo mis últimos calcetines.


Patroia Skew izena du eta knittykoa da. Egiteko gogoa baduzue hemen patroia Skew

El patrón se llama Skew y es de knitty. Si os apetece tejerlo os pongo el patrón Skew

Drops etxeko Fabel haria erabili dut, 655 kolorekoa. Marrak berak egiten ditu, horrela tindatuta daude eta. 2,5 mmtako orratzak erabili ditut.

He usado lana Fabel de la marca Drops, el color 655. Las rayas los hace el mismo, está teñido de esta manera. He usado agujas de 2,5 mm.


Galtzetin hauek egitura berezia dute, zeharka eginda daude, zuzenak izan beharrean. Orpoa ere berezia da, piska bat josi eguin behar da. Puntatik hasten da eta fede handia behar da, zail egiten da sinistea hortik galtzetin parea aterako dela, eta neurrikoak gainera.

Estos calcetines tienen una estructura especial, están hechas al bies, en vez de rectas. El talón es especial, hay que coser un poco. Se empiezan desde la punta y hay que tener mucha fe, es dificil de creer que de ahí va a salir un par de calcetines y además ajustados.


Hasieran handiegiak nituen, askatu egin behar izan nituen. Baina behin tamaina hartuta nahiko azkar joan ziren. Oraingoz ez daukat pentsatuta beste galtzetinik egitea. Agian aurrerago.

Al principio los tenía demasiado grandes, los tuve que soltar. Una vez tomada la medida fueron bastante rápidos. Por el momento no he pensado tejer más calcetines. Tal vez más adelante.

2013-12-02

Wovember

Azaroa bukatu berri da. Hilabete horretan egon diren ekintzen barruan "artilearen astea" izan da. Ekintza hau zertan datzan gehiegi sakondu gabe, honen adarretako bat "wovember wal"-a izan da. Euskadi knits-eko kide batek aipatu zigun ravelryn, eta nik, askoz enteratu gabe eta ideia askorik eduki gabe, apuntatu egin nintzen.

Se acabó noviembre. Dentro de las diferentes actividades que hubo, se celebró "la semana de la lana". Sin meterme a explicar en que consiste, una de sus ramas ha sido el "wovember wal". Una compi del grupo Euskadi knits nos avisó de esto en ravelry, y yo, sin enterarme mucho y sin tener mucha idea de lo que iba, me apunté.

Ulertu nuena zera izan zen: 100% artilearekin zerbait egin behar zen, berdin zen zer. Garrantzitsuena materiala zen, ARTILE NATURALA. Tindatu, irun, josi, puntua, kakorratza, fieltroa,... nahi zena, materialaren jatorria errespetatuz. Zure proiektuaren argazkiak antolatzaileei bidali behar ziren.

Lo que entendí de lo que había que hacer es lo siguiente: había que hacer algo con lana 100%, daba igual qué. Lo más importante era el material, LANA NATURAL. Teñir, coser, hilar, punto, ganchillo, fieltro,... lo que se quería, respetando la procedencia del material. Había que mandar la foto de tu proyecto a los organizadores.

Nik Madrileko "Creativa"n erositako Gotland artilea irun nuen. Ez zen oso proiektu ikusgarria, baina gutxieneko eskaerak betetzen zituen.

Yo hilé la lana Gotland que compré en "Creativa" de Madrid.  No era un proyecto muy vistoso, pero cumplía los requisitos mínimos.
Azkenean 69 metrotako mataza bat geratu zait. Zerbait egingo dut honekin, txapel batentzat agian eskasa. Beste kolore batekin konbinatu beharko dut.

Al final he conseguido una madeja de 69 metros.  Ya haré algo con esto, para un gorro es un poco escaso. Tendré que combinarlo con algun otro color.

Ea hurrengo urtean prestatuago harrapatzen nauen.

A ver si el año que viene me pilla mejor preparada.