2013-07-23

Beste txaketa birziklatu bat- Otra chaqueta reciclada

Orain bi urte "Tapan Zee" txaketa egin nuen. Katia Austral artilearekin, txaketa eroso bat nahi nuen egunero erabiltzeko. Patroia aproposa zirudien, nahiko sinplea baina polita. BAINA (nahiz eta lagina atera eta kalkuluak egin) handiegia geratu zitzaidan. Azkenean erabiltzeari utzi nion. Eta zertarako nahi dut nik erabiltzen ez dudan zerbait armairuan espazioa betetzen? BIRZIKLAPENA!!!!

Hace dos años tejí la chaqueta "Tapan Zee". Con lana Katia Austral, quería una chaqueta cómoda, para usarla a diario. El patrón parecía adecuado, simple pero bonito. PERO (y aunque saqué muestra e hice cálculos) me quedó demasiado grande. Al final dejé de usarlo. ¿Y para qué quiero yo algo que no uso y me ocupa espacio en el armario? ¡¡¡¡RECICLAJE!!!!


(Argazki hau bukatu berritan atera nuen, gero gehiago zabaldu zen)
(Esta foto la saqué justo cuando la acabé, luego dio más de si)

Askatzeak min handia egiten dit, baina nere sentikortasunak alde batera utzi eta harilko mordoska bat atera nituen.

Lo de soltar me duele mucho, pero dejé de lado mis sensibilidades y saqué unos cuantos ovillos.


Txaketa berriaren patroia "Miette" da. Udarako txaketa bat nahi nuen, Gasteizko arratsalde freskotan erabiltzeko. Berezko patroia baino luzeagoa egin dut, baita maukak luzatu ere.

El patrón para la nueva chaqueta es "Miette". Quería una chaqueta de verano, para las frescas tardes de Vitoria. Lo he hecho más largo que el patrón original, también le he alargado las mangas.


Haria, esan dudan bezala, Katia Austral da eta 4 mmtako orratzak erabili ditut.
La lana, como he dicho, es Katia Austral y he usado agujas de 4 mm.

2013-07-19

Galtzetinak - Calcetines

Beste galtzetin parea!! "Baina zenbat dauzkazu jada?" Galdetzen didate. Behinere ez da nahikoa, batez ere neguan oinak beti hotz dituen batentzat.

¡¡Otro par de calcetines!!"¿Pero cuantos tienes ya?" Me preguntan. Nunca es suficiente, sobre todo para una que suele tener los pies fríos en invierno.


Gainera galtzetin hauek nire azken bidaiaren oriomena daukate. Izan ere Islandiatik nenbilela tarteka egiten joan naiz. Beraz puntu eta puntu artean Islandiako esentzia piska bat jaso dute.

Ademas estos calcetines tienen el recuerdo de mi último viaje. Los he ido tejiendo en por Islandia cuando tenía ocasión. Así que entre punto y punto han recogido un poco de la esencia de Islandia.


Artilea lehengo urtean Berlinen erosi nituen "Zwerger Garn Opal Bicolor" da eta 2,5 mmtako orratzak erabili ditut. Hegazkinean ere jardun nuen, banbuzko orratzekin. Patroia noski, nire amonak erakutsi zidan "Calcetines Joaquina", mundu guztiarentzat eskuragarri Ravelryn (baita ingelesez ere).

La lana es la "Zwerger Garn Opal Bicolor" comprada el año pasado en Berlin y he usado agujas del 2,5mm. También fui tejiendo en el avión, con agujas de bambú. El patrón por supuesto son los "Calcetines Joaquina" que me enseño mi abuela, accesibles para todo el mundo en Ravelry (también en inglés)

2013-07-11

Islandia

Kaixo, aspaldian nengoen hemen ezer idatzi gabe. Baina pisuzko arrazoi bat daukat. Bi aste eman ditut Islandian oporretan.

Hola, hacia mucho que no escribía nada por aquí. Pero tenía una buena razón, he estado dos semanas en Islandia de vacaciones.


Herria hau izugarri gustatu zait. Taldean joan nintzen eta oso jende jatorra ezagutu dut bertan. Gure gida ere oso jatorra eta atsegina zen. Barre asko egin dugu. Pena handiz utzi dugu denok Atlantiko erdian dagoen irla hotz hau.

Este país me ha encantado. Fui en grupo y me he encontrado gente encantadora. El guía también era muy majo. Nos hemos reído mucho. Hemos dejado esta fría isla en medio del Atlántico con mucha pena.

Gehienbat natura ezagutzeko bidai bat zen, baina artilezaleontzat oso bidaia komenigarria da. Izan ere Islandia artilearen paradisua da.

El viaje era más que nada para conocer la naturaleza, pero es también un buenviaje para las lanófilas. Ya que Islandia es el paraíso de la lana.

Lehenik eta behin ardi islandiarra edonon dago. Beste arrazarik ez duzu aurkituko, debekatuta baitaude. Ardiak adarrak ditu eta ez ditu artaldeak osatzen, sakabanatuta egoten dira zelaietan, ardi bakoitza bere bi arkumekin. Ardi honen artilea bertako "lopi" izeneko jertseak egiteko erabiltzen dute.

Para empezar t encuentras con las ovejas islandesas por todas partes. No vas a encontrar otra raza, están prohibidas. La oveja tiene cuernos y no forma rebaños, suelen estar dispersadas por los prados, cada oveja con dos corderos. La lana de esta oveja se usa para tejer los jerseys "lopi", típicos de allí.


Jertse mota hau Islandiako ikur bat da, bertako jendeak eta turistek ere janzten dute. Hori bai, artilea latza da, baina vikingoek azala gogorra dute. Islandiarrek jertse hauek egiten dituzte dendetan saltzeko. Edonon eros daitezke, 20000 koroi inguru balio dute (120€ inguru). Merke merke eskuz eginda baitaude.

Este jersey es símbolo de Islandia, lo visten los lugareños y también los turistas. Pero cuidado, que la lana es muy áspera, menos mal que los vikingos tienen las piel dura. Los islandeses tejen estos jerseys para venderlos en las tiendas. Se pueden comprar en cualquier sitio, valen como unas 20000 coronas (cerca d 120€). Super baratos, que está hechas a mano.


(Argazkian islandiar familia bat bere lopi jertseekin)
(En la foto una familia islandsa con sus jerseys lopi)

Gainera, artilea erosteko arazorik ez dago. Supermerkatuetan ere saltzen dute, yogurra eta ogiarekin batera. Eguneroko erosketak egitera joan eta harilko pare bat erosteko aprobetxatu daiteke. Nahi bai nire etxe ondoko supermerkatuan horrelakorik egongo balitz.

Además no hay problemas para compara la lana. Lo venden hasta en los supemercados, junto con los yogures y el pan. Se puede aprovechar al ir a hacer la compra diaría para comprarte un par de ovillos. Ya me gustaría tener algo así en el super de al lado de casa.


Ezin utzi Islandia artile erosketak egin gabe. Gehiena Reikiaviken dagoen "Hand knitting association of Iceland"aren lokalean erosi nituen. Oso prezio onean gainera ere. Bertan landutako jertse eta bestelakoak saltzen dituzte, baina baita Istex etxeko artileak  eta iruteko artileak ere. Dena islandiar ardiarena, kontuz.

No pude dejar Islandia sin hacer compras laneras. La mayoría las hice en Reikiavik en el local de "Hand knitting association of Iceland". A muy buen precio. Aquí venden jerseys y otras prendas tejidas, pero también lanas de la casa Istex y fibra para hilar. Todo de oveja islandesa.

 
Tramankulu hau supermerkatuan erosi nuen. Erosi nuenean ez nekien zetarako balio zuen, baina bera gabe ezingo nuela bizi nekien eta erosi egin nuen. Orratzen kalibrea neurtzeko zuloak ditu, eta laginaren arabera zenbat puntu behar dituzun kalkulatzeko balio du. Oso erabilgarria.
 
Este cacharro lo compré en el supermercado. Cuando lo compré no sabía muy bien para que servía, pero supe que ya no podría vivir sin el y lo compré. Tiene agujeros par medir el calibre de las agujas y sirve para calcular los puntos necesarios según la muestra. Muy práctico.
 
 
Lett lopi kalitateko bi harilko. Opari baterako da eta jada hasi dut proiektua. Oso latza da, baina uste dut jertse gehienak artile honekin eginda zeudela.
 
Dos ovillos de la calidad Lett lopi. Son para un regalo y ya tiene proyecto asignado. Es muy áspero pero creo que la mayoría de jerseys estaban tejidos con esto.
 
 
Istex-en Kambgarn harilko bat. KONTUZ!!! Ez da artile islandiarra, merino artilea da (etiketan ez du jartzen hau, ravelryn begiratu nuen). Leuna da (noski merinoa delako). Lagun bati oparitzeko erosi nuen.
 
Un ovillo de Kambgarn de Istex. CUIDADO!!!! No es lana islandesa, es merino (en la etiqueta no lo ponía, lo miré en ravelry). Es suave (claro, es merino). Lo compré para regalárselo a una amiga.
 
 
Lopi bat egiteko 5 mataza (oraindik diseinua ez daukat erabakita, denborarekin). Istexen Plötulopi artilea. Lett lopi baino leunagoa.
 
5 madejas para hacerme un lopi (todavía no he decidido el diseño, con el tiempo). Es la lana Plötulopi de Istex, más suave que la Lett lopi.

 
Iruteko artile islandiarra. Honekin bai ez dakidala ondo zer egin. Lehendabizi irun egingo dut eta gero gerokoak.
 
Lana islandesa para hilar. Con esto si que no sé que voy a hacer. Primero lo voy a hilar y luego ya veré lo que hago.
 
 
Eta azkenik kutixi txiki bat (beno beharra ere bai), Islandiar ardi bat duen giltzatakoa.
 
Y  para acabar un pequeño capricho, un llavero con forma de oveja islandesa.