2012-01-30

Galtzetinak/Calcetines

Neguko asteburu honetan galtzetinak egiten egon naiz. Este finde de invierno he estado tejiendo calcetines


Puntozko taldearen KAL (Knit a long- elkarrekin puntu eginez) baten parte da. Taldean patroi bat erabaki dugu (kasu honetan galtzetinak) eta denok proiektu bera egiten dugu.

Forma parte del KAL (knit a long - tejer juntas) del grupo de punto. En el grupo se elige un patrón (calcetines en este caso) y todas realizamos el mismo proyecto.

Taldea http://www.ravelry.com/ -en aurkitzen da. Euskadi knits taldean. Edonork eman dezake izena. Ravelry-n kontua sortu behar da. Patroia denon eskura dago. Erosi behar den bakarra haria eta orratzak dira. Izena eman duten askorentzat beraien lehenengo galtzetinak dira.

El grupo se encuentra en www.ravelry.com. Es el grupo Euskadi knits. Se puede apuntar cualquiera. Solo hay que crear una cuenta en Ravelry. El patrón es gratuito. Lo único que hay que comprar es lana y agujas. Para muchas que se han apuntado son sus primeros calcetines.

Patroia nere amonarena da. Berak egiten zituen galtzetinena, horregatik patroiak bere izena dauka.
El patrón es de mi abuela. Son los calcetines que tejía ella, por eso el patrón lleva su nombre.

2012-01-24

Nik ere blog bat nahi det / Yo tambien quiero un blog

Mundu guztiak blog bat duela eta ni ez naiz gutxiago izango... Hementxe nere bloga (TATXAN!!!). Hemendik aurrera mundu guztiak izango du nire proiektu burugabeen berri (ta ez etxekoak bakarrik, dagoeneko ohituta daudela). Alperkeriak jotzen ez banau eta sarrera hau baino gehiago idazten badet behintzat.

Que todo el mundo tiene un blog, y yo no voy a ser menos... He aquí mi blog (TACHAN!!!!). Desde este momento todo el mundo se enterará de mis proyectos sin sentido (y no solo los de casa, que ya estan curados de espanto). Mientras no me de pereza y escriba algo mas que esta entrada.