2013-01-31

Gona 2 - Falda 2

Abuztuan, Berlinen egon nitzenean, oihal hau erosi nuen gona bat egiteko asmoarekin

En agosto, cuando estuve en Berlín, compré esta tela con la idea de hacerme una falda.


Gona simple bat nahi nuen, oihala nahiko koloretsua da eta. Nahiz eta sinplea izan, patroi bat behar nuen. Oraingoz jostun bezela ez daukat ideia handirik eta neure kasa patroi bat ateratzea oso urruti ikusten dut.

Quería que fuera una falda simple, ya que la tela es muy colorida. Aún siendo simple necesitaba un patrón. Por ahora no tengo mucha idea como costurera y lo de sacar un patrón por mi misma lo veo muy lejos."Moda de pasarela" aldizkariaren 7. zenbakian gona hau zetorren, nahi nuenerako aproposa. Sinplea, bi pieza bakarrik josteko, kremaileratxo bat eta kitto. (Simplicity 2288)

El patrón lo encontré en la revista "Moda de pasarela" nº7. Simple, solo dos piezas a coser, una cremallera y se acabó. (simplicity 2288)

Sinplea bai, baina dexente kostatu zitzaidan, oraindik asko daukat ikasteko. Baina lehen baino hobeto noa. Kremailera adibidez, laugarrena izanda, arazorik gabe josi nuen. Kontuz nerekin Gaultier, Dior eta Dolce&Gabbana!!!

Simple si, pero me costó lo suyo, todaví ame queda mucho por aprender. Aún así voy mejor que antes. Por ejemplo, la cremallera, al ser la cuarta, lo cosí sin problemas. ¡¡¡Temblad Gaultier, Dior y Dolce&Gabbana!!!

2013-01-30

Ouessant 3 (eta azkena - y el último)

Gogoratzen artile hau?

¿Os acordais de esta lana?Garbitu, kardatu eta irun ondoren mataza hauek bezalako batzuk atera ziren (ez naiz gogoratzen zenbat, baina asko ziren)

Después de lavar, cardar e hilar salieron unas cuantas madejas como estas (no me acuerdo cuantas, pero eran muchas)


Ondoren harilkatu

Después ovillar


Nere amak parte hartu du proiektu honetan. Gantxiloz honako tapaki hau egin du.

Mi madre también ha participado en esta proyecto. Ha tejido a ganchillo esta manta.


Ouessant artilea ez zen nahiko eta nire aitaren jertse zahar bat ere birziklatu dugu. Etxean dena aprobetxatzen dugu.

La lana Ouessant no era suficiente y hemos reciclado un jersey viejo de mi padre. En nuestra casa se aprovecha todo.

Beheko argazkian Ouessant-go irla. Irlatxo txiki hori es, atzekaldean oso urruti ikusten dena. Abenduan Bretainian egon nintzen. Argazkia Point Saint Mathieu-tik aterata dago

En la foto de abajo la isla de Ouessant. El islote pequeño que se ve en primer plano no, la isla que está atrás a lo lejos. En diciembre estuve en Bretaña. La foto está sacada desde Point Saint Mathieu.


2013-01-25

Erregetako elkartrukea - Intercambio de Reyes

Ravelryn (interneteko toki santu hori) hainbat taldetan nago izen emanda. Hauetako bat "Las Hilanderas" da, gazteleraz hitzegin eta iruten duten jendearena. Negu parte hau pixka bat animatzeko elkartruke bat antolatu zen eta nik bertanb izen eman nuen (Miren eta Amaiak engainatua noski). Arauak oso sinpleak dira: egokitu zaizun pertsonari 100g zuntz eta 100g zuk irundako haria bidali behar zenion, eta horrez gain beste zerbait oparitu nahi bazenion hobe.

En ravelry (ese santo sitio web) estoy inscrita en varios grupos. Uno de estos es "Las Hilanderas", para gente castellano-hablante e hiladora. Para animar un poco el invierno se organizó un intercambio y yo me inscribí (engañada por Miren y Amaia claro). La reglas son simples: le tienes que enviar a la persona que te ha tocado 100 g de fibra y 100 g de hilo hilada por ti, y si además le quieres añadir alguna cosa más, pues mejor.Nire paketea Alicantera joan zen Karenen etxera. Hauxe prestatu nion:

Mi paquete se fue a Alicante a casa de Karen. Le preparé esto:

Nik tindatutako tussah zeta

Seda tussah teñida por mi


Nik irundako alpaca

Alpaca hilada por mi


Gantxiloz egindako kotoizko tawashi batzuk

Unos tawashi de algodón hechos a ganchillo


Hemen daude nire opariak Alicantera irtetzeko prest

Aquí están mis regalos esperando partir hacia Alicante


Ordainetan niri Argentinatik iritsi zitzaidan kaxa bat. Asko gustatu zitzaidan Laurak oparitu zizkidan gauzak

En contrapartida me llegó una caja desde Argentina. Me encantó lo que me regaló Laura


Milana hilados dendako "Merino premium" eskuz irundako artilea eta "manta" zuntzak. Horrez gain, larruzko botoiak, xalentzako orratza, berak jositako otartxo bat, klip koloretsuak, kuadernotxo bat eta gabonetako boligrafo bat.

De la tienda "Milana hilados" lana hilada a mano "Merino premium" y fibra "Manta". Además, botones de cuero, prendedor para los chales, un cestito cosido por ella, clips coloridos, una libretita y un boli navideño.

Egunen baten Buenos Airesera banoa Milana hiladosetik pasa beharko dut (eta Laura bixitatu ere)

Si algún día voy a Buenos Aires tendré que pasar por Milana hilados (y visitar a Laura también)

2013-01-20

Neguko Gasteizko bilera - Kedada invernal en Vitoria

Astebete pasatu da baina oso lanpetuta ibili naiz eta ez dut denborarik izan lehenago idazteko. Aurreko astean (urtarrilak 12) Gasteizen bigarren bilera egin genuen, aurrenekoaren ondoren denok oso gustora geratu ginen eta. Bilera honi zirrara piska bat emateko lagun ezkutuaren antzeko jokua egin genuen. Bakoitzak txano edo lepo bat egiten zuen. Paperetan bilduta ekarri, poltsa baten sartu eta tokatzen zena ateratzen genuen. Hemen momentua:

Ha pasado una semana pero he estado muy ocupada y no he tenido tiempo de escribir. La pasada semana (12 de enero) celebramos la segunda kedada en Vitoria, ya que la anterior vez estuvimos muy agusto. Para darle más emoción a la reunión hicimos una especie de amigo invisible. Cada una llevó un gorro o  un cuello envuelto en papel. Lo metimos en una bolsa y sacamos lo que tocaba. Aquí el momento:


Denok oso gustora geratu ginen tokatu zitzaigunarekin, aurpegietan ikusten den bezala

Todas nos quedamos muy agusto con lo que nos tocó, como se nos ve en las caras

Hurrengoa oraindik ez dugu antolatu. Seguruenik otsailaren bukaeran-martxoaren hasieran izango da.

La siguiente aun no la hemos organizado. Seguramente sea finales de febrero-promeros de marzo.

2013-01-10

Bristow

Beste lan bat, hau aste honetan bukatu dut, baina gabonetako oporretan izugarri aurreratu nuen. Bristow txaketa.

Otra labor, este lo he acabado esta semana, pero lo adelante mucho en la vacaciones de navidad. La chaqueta Bristow.


Argazkia oso txarra da. Etxean atera nuen flasharekin. Patroi hau Knitty-koa da. Hemen aurkitu dezakezue: Bristow

La foto es horrible, la saqué en casa con el flash. El patrón es de Knitty. Lo podeis encontrar aquí:  Bristow

Patroia gustatzen zitzaidan arren aldaketa batzuk egin dizkiot:

- Botoien ordez kremailera josi diot (nahiko kostatuta eta ez da batere ondo geratu)
- Piezak banatuta egin eta gero josi ordez, dena pieza batean egin dut. Horretarako beste patroi batekin konbinatu izan behar dut: Deep V-Neck Sweater
- Maukak estuagoak dira.

Aunque el patrón me gustaba, lo he modificado un poco:

- En lugar de botones le he cosido una cremallera (que me ha costado bastante y no me ha quedado nada bien)
- En vez de tejer la piezas por separado y luego coserlas, lo he tejido de una pieza. Para ello lo he combinado con otro patrón:  Deep V-Neck Sweater
- Las mangas son más estrechas.


Erabilitako artilea Drops-eko Lima pistaxo kolorean (benetan berde argi bat da). Oso beroa, baina piska bat hazkurea ematen du. Artilea eta alpaka nahasketa bat da. Orratzak 3,5 eta 4 mm-takoak erabili ditut.

La lana utilizada es Lima de Drops en color pistacho (aunque en realidad es un verde claro). Es muy cálido pero pica un poco. Es una mezcla de lana y alpaca. He usado agujas del 3,5 y 4 mm.


Astebururako eguraldi txarra emanda dago. Aproposa jertse hau estreinatzeko. Seguraski Gasteizko puntu bilerara eramango dut.

El fin de semana va a hacer malo. Ideal para estrenar esta chaqueta. Seguramente lo lleve a la quedada de punto de Vitoria.

Yumiko

Urte berri on! 2013ko lehenengo sarrera dela eta gabonetan bukatu dudan lan bat erakutsiko dizuet. Egia esan, astebete oporrak eduki ditut eta zenbait lan bukatu edo asko aurreratzeko denbora eman dit. Hauetako bat "Yumiko" manoplak dira.

¡Feliz año nuevo! Para la primera entrada del 2013 os quiero enseñar una labor que he acabado en navidades. Como he tenido una semana de vacaciones me ha dado tiempo de acabar o adelantar varias labores. Una de estas son las manoplas "Yumiko"


Manopla hauek egiteko Drops-eko bi artile erabili ditut, koloretakoa Delight eta zuria Fabel. Delight artileak oso kolore polita dauzka baina irregularra da eta pare bat aldiz puskatu egin zait. Erabilitako orratzak 2 mm-takoak izan dira.

Para hacer estas manoplas he usado dos lana de Drops, la de color Delight y la blanca Fabel. La lana Delight tiene colores muy bonitos pero es muy irregular y se me ha roto un par de veces. He usado agujas de 2 mm.


Patroia ravelry-n aurkitu dezakezue eta debalde da. Harritzen nauena da patroia debalde izanda oraindik 3 proiektu besterik ez edukitzea patroi honek. Bi koloretan punto egiten badakizue, manopla hauek egitera animatzen zaituztet.

El patrón lo podeis encontrar en Ravelry y es gratuito. Me sorprende que siendo el patrón gratuito, solo haya 3 proyectos. Si sabeis tejer a dos colores os animo ha que tejais este proyecto.