2012-06-25

GONA/FALDA

Otsaila aldera soineko bat hasi nintzela josten idatzi nuen hemen. Uste baino arazo gehiago eman zizkidan eta honaino iritsi nintzen

Hacia febrero escribí aquí que había empezado a coser un vestido. Me dio mas problemas de lo que pensaba y llegué hasta aquí
Emaitza ez zait batere gustatzen. Umeen mantal erraldoi bat dirudi, batere formarik gabe. Handiegia moztu nuen eta gerria markatzen ez duenez baloi baten itxura hartzen dut. Gainera mangetan gomak jarri nizkion eta hau ere gaizki neurtuta besoetako zirkulazioa mozten dit.

El resultado no me gustaba nada. Parecía una bata de niños gigante, sin ninguna forma. Lo corté demasiado grande y como no marcaba la cintura parecía un balón enorme. Ademas le puse gomas en las mangas y como esto también estaba mal medido me cortaba la circulación de lo brazos.

Beraz soinekoaren proiektua bertan behera bota eta oihala aprobetxatzeko gona bat jostea erabaki dut.

Así que suspendí el proyecto del vestido y decidi coser una falda para aprovechar la tela.

Patroia ondoko aldizkari honetatik atera dut.

El patrón lo he sacado de esta revista


Simplicity patroiak dira, amerikarrak. Aldizkari hau oso ondo dago. 4,90€ gatik hainbat patroi dakartza. Bestela Simplicity patroiak banaka saltzen dituzte eta agian bakoitzak 10$ balio ditu. Azalpenak pausoz pauso dira, jende hasi berriarentzat oso ondo daude.

Son patrones Simplicity, americanos. Esta revista está muy bien. Por 4,90€ trae varios patrones. Si no, los patrones Simplicity se venden individualmente por unos 10$ cada uno. Las explicaciones son paso a paso, que están muy bien para los novatos.

Aukeratutako gona honako hau da, 51a. (Simplicity 2655)

La falda elegida es esta, la 51. (Simplicity 2655)


Oihala mozterakoan uste nuen ez zitzaidala iritsiko, juxtu-juxtu ibili naiz. Baina azkenean nahiko izerdi bota eta gero eta miraria bada ere orratza puskatu gabe, lortu dut gona berria.

Al cortar la tela pensaba que no me iba a llegar, anduve super justa. Pero al final despues de sudar la gota gorda y milagrosamente sin que se me rompiera la aguja, he conseguido la falda nueva.


Kremailera eta guzti. Eskerrak oihalaren marrazkiak akatsak disimulatzeko balio duen.

Que lleva cremallera y todo. Menos mal que el estampado disimula los defectos.


2012-06-05

Drops Udazken Negua 2012/2013 - Drops Otoño Invierno 2012/2013

Aurreko sarrera baten esan bezala Drops etxeko webgunean neguko patroien argazkiak jarri dituzte. Argibideak aurrerago aterako dituzte. Normalean horrela izaten da, maiatzaren 1etik 31ra eskaintza dago eta ekainaren 1ean hurrengo urtaroko patroiak jartzen dituzte. Begirada bat bota nahi duenarentzat klikatu hemen

Como comenté en otra entrada la web Drops ha sacado las fotos de los patrones de invierno. Las instrucciones las sacarán mas adelante. Normalmente suele ser así, del 1 al 31 de mayo tienen la oferta y ya el 1 de junio sacan la nueva temporada. Para quien quiera echar un vistazo puede clicar aquí.

Nahi duenak bozkatu dezake bere hamar gogokoenak. Ni, behin edo behin saiatu naiz bozkatzen baina erregistratzeko eskatzen du eta ez nintzen aklaratu. Horren ordez bloga aprobetxatuko dut 10 gogokoenak bozkatzeko (eta gutxien gustatu zaizkidan 10ak ere, noizean behin gaiztoak izan behar gara)

Quien quiera puede votar por sus 10 favoritos. Yo alguna vez he intentado votar pero habia que registrarse y no me aclaraba. Ahora voy a aprovechar el blog para votar mis 10 favoritos (y los 10 que menos me han gustado, hay que ser mala de vez en cuando).

10 gogokoenak - 10 favoritos

li-016: txaketa entaillatua, beti ere ondo geratzen da eta txirikorda horiekin nahiko originala da. Hala ere ez dut uste egingo dudanik, etorkizun hurrun batean agian ...
li-016: chaqueta entallada, es favorecedor y con esos ochos es bastante original. Aun así no creo que lo haga, tal vez en un futuro lejano...
li-023: kalatu eta txirikordekin, puntu egiterakoan ez aspertzeko. Erraz eramatekoa bai galtzekin baita soinekoarekin.
li-023: con calados y ochos, para no aburrirse al tricotarlo. Facil de combinar ya sea con pantalones como con vestido.

me-053
ne-083
ne-091

db-005: poltsa gustatu zait, ea egunen baten afieltratze prozesua ikasten dudan
db-005: me gusta el bolso, a ver si algun dia aprendo a afieltrar


bf-006: badaukat nik soberan etxean hau egiteko hari aproposa ...
bf-006: tengo una lana que me sobró que le va de perlas...

 de-088: azken erosketan juxtu kolore honetako bi haril erosi nituen, manopla horiek ez daukate itxura txarra
de-088: en la última compra compré dos ovillos del mismo color, esas manoplas no tienen mala pinta


fa-209

u-674: nahiz eta gantxilozkoa izan bere grazia dauka
u-674: aunque sea de ganchillo tiene su gracia


Eta orain gutxien gustatu zaizkidanak (jejeje)
Y ahora los que menos me han gustado (jejeje)

z-611 : ale honetan horrelako txaketa asko daude. Etxeko bata-albornoz-kimono antzeko hauek. Formarik gabe, nere eguneroko bizitzarako ez diet praktikotasun handirik ikusten.
z-611: en este numero hay muchos chaquetas de este tipo. Una especie de batas de casa-albornoz-kimono. Sin forma, no los veo muy prácticos para mi dia a dia.

ab-025: beste adibide bat
ab-025: otro ejemplo

fa-199: uste dut neska hau tailaz nahastu dela
fa-199: creo que esta chica se ha confundido de talla

po-055: hari lodi-lodia zulo handiekin, oso praktikoa. Txanoa gainera, okerrago geratzeko.
po-055: lana gorda con agujeros grandes, muy práctico. Y con la capucha, para empeorarlo mas.


ww-068: patroiak ez dauka gauza handirik, gustatzen ez zaidana artile mota da. Ile luze horiekin Triki "el monstruo de las galletas" itxura hartzen diet horrelako artileei
ww-068: el patrón no es gran cosa, lo que no me gusta es el tipo de lana. Con esos pelos largos, este tipo de lanas me recuerdan a Triki el monstruo de las galletas

ve-026

ee-438: eta orain "sukaldeko eskularruen" adibide pare bat. Agian Norvegian hemen baino hotz handiagoa egiten duenez, eskularru lodi hauek beharrezkoak dira, baina niri gehiegizkoak iruditzen zaizkit.
ee-438: y ahora un par de ejemplos de "manoplas de cocina". Puede que en Noruega como hace más frío que aqui, estos guantes tan gordos sean necesarios, pero a mi me parecen demasiado.


ee-442

u-687: gantxillodun txanoa, amonaren tapeteen itxura gehiago dauka
u-687: gorro de ganchillo, se parece más a los tapetes de la abuela

me-058: no coment