2013-02-28

Otsaileko lanak/ Las obras de febrero

Gaur bukatzen da hilabetea eta blogean aurkeztu ez ditudan lanak aurkezteko aprobetxatuko dut

Como hoy se acaba el mes voy a aprovechar para mostrar obras que no he puesto en el blog.

Puntuaren aldetik, eskularru hauek egin nituen.

De punto, hice estos mitones.


Patroia "Fingerless Pomatomus Gloves" izena du eta debalde (noski) aurki dezakezue Ravelryn. Haria Drops-en  Delight-a da eta 2,5 mmtako orratzekin egina dago. Udaberri aldean Gasteizko pintxo-pote gau freskoetarako egin dut, eskuak bero baina atzamarrak libre edukitzeko. Guztiz beharrezkoa. Patroi hau ez zait asko gustatu, ez du azaltzen grafikan errepikapen batetik bestera puntu bat mugitu behar dela. Ni hirugarren errepikapenean konturatu nintzen puntuak ez zetoztela bat. Gainera uste baino denbora gehiago eraman dit. Izan ere bigarren eskularrua nahiko aurreratua neukala, haria ez zitzaidala iristen eta askatu behar izan nuen, motzago egiteko. Eskerrak nahiko itxuroso geratu direla.

El patrón se llama  "Fingerless Pomatomus Gloves" y lo podeis encontrar gratuitamente (por supuesto) en Ravelry. La lana es Delight de drops y esta tejido con agujas de 2,5 mm. Lo he tejido para las noches frescas de primavera del pintxo-pote de Vitoria., para tener las manos calientes y los dedos libres. Super necesario. No me ha gustado mucho el patrón, en el gráfico no explica que hay que desplazar un punto en cada repetición. Yo me di cuenta en la tercera repetición que los puntos no cuadraban. Además me ha llevado más tiempo de lo pensado. Es que tuve que soltarlo cuando ya tenía el segundo mitón muy avanzado porque no me llegaba la lana. Menos mal que han quedado bastante decentes.

Hirute aldetik mataza hau atera da

Del hilado ha salido esta madeja


C'hwevrer du izena eta erregeetako elkartrukean jasotako zuntzetik atera da. Izenaren esanahia "otsaila" da bretoieraz. Sukaldean Bresten erositako egutegi bat daukat bretoieraz, hortik atera nuen izena. Normalean ez diet izen berezirik jartzen nik egindako lanei. Hau salbuespena izan da. Zuntz oso koloretsua denez (distira metalikoekin) eta otsailan irun dudanez, izen hau jarri diot.

Se llama C'hwevrer y ha salido de la fibra que me llegó en el intercambio de reyes. El significado del nombre es "febrero" en bretón. En la cocina tengo un calendario en bretón que me compré en Brest, lo he sacado de ahí. Normalmente no les pongo ningun nombre especial a mis obras. Esta ha sido la excepción. Como es una fibra muy colorida (y con destellos metálicos) y como lo he hilado en febrero, pues le he puesto ese nombre.

2013-02-25

Capucine

Hona hemen nere azken txanoa. Larunbatean bukatuta eta igandean estreinatuta
Este es el último gorro. Lo acabé el sábado y lo estrené el domingo.


Capucine izena du eta oso beroa da. Aurreko igandean mendian haizea zela eta hotz piska bat pasa nuen belarrietan. Beraz belarriak babesten zituen txano bat egitea erabaki nuen. Belarriez gainera masailak ere babesten ditu txano honek. Hotz handia egiten duenean erabiltzeko da edo/eta elurra egiten duenean. Zorionez asteburu honetan elurra egin du Gasteizen eta janzteko aukera eduki dut.

Se llama Capucine y es super caliente. El domingo anterior debido al viento pasé un poco de frío en las orejas- Así que decidí tejerme un gorro que protegiera las orejas. Este gorro, además de las orejas, también protege las mejillas. Para usarlo cuando hace mucho frío y/o cuando nieva. Por suerte este fin de demana ha nevado en Vitoria y me lo he podido poner.


Ia ez zait aurpegia ikusten. Txanoa egiteko 5 mmtako orratzak eta Katia Tundra haria erabili dut. Gustatzen bazaizue patroia debalde dago ravelryn eta egilearen blogean.

Casi no se me ve la cara. Para tejerlo he usado agujas de 5 mm y la lana Katia Tundra. Si os gusta el patrón es gratis y lo encontrareis en ravelry o en el blog de la diseñadora.

Begira ze arrakastatsua den nere txanoa, egunkarian ere atera dela

Mira si es famoso mi gorro que hasta he salido en el periódico.
2013-02-14

Soinekoa - Vestido

Azkenaldian josteko grina sartu zait (puntuarena alde batera utzi gabe). Azkeneko gonaren ondoren beste zerbait josteko gogoa neukan. "Moda de pasarela" (7. zenbakia, 45. modeloa -New Look 6049) aldizkarian soineko hau ikusi nuen eta lanean jarri nintzen.

Ultimamente me han entrado ganas de coser (sin dejar de lado el punto). Después de la última falda me quedaron ganas de coser otra cosa. Vi este vesti en la revista "Moda de pasarela" (número 7, modelo 45 - New Look 6049) y me puse manos a la obra.Erabilitako oihala artilezko "espiga" (dendan horrela esan zidaten) bat da, kolore gorrietan. Urtarrila zela eta, neguko eskeintzak aprobetxatu nahi nituen (merkeago erosteko). Oihala Gasteizen, Gorbea kaleko "Entretelas" dendan erosi nuen. Oso oihal politak edukitzen ditu.


La tela utilizada es espiga de lana (en ls tienda me dijeron así), en color rojo. Como era enero, quería aprovechar las rebajas de invierno (para comprar más barato). La tela la compré en la tienda "Entretelas" de la calle Gorbea de Vitoria. Suele tener telas muy bonitas.


Esan beharra daukat lehendabiziko aldiz maukak eta bistak josi ditudala. Akats txikiren bat alde batera utzita, nahiko ondo atera zait. Eguraldi txarra egin duenez, oraindik ez dut estreinatu, baina ahal dudan laisterren jantziko dut.

Tengo que decir que es la primera vez que coso mangas y vistas. Sin tener en cuenta algun pequeño fallito, me ha salido bastante bien. Como ha hecho mal tiempo, todavía no lo he estrenado, pero me lo pondré en cuanto pueda.


Saiatu naiz argazki hobeagoa ateratzen baina etxe barruan hau da lortu dudana

He intentado sacar mejor foto, pero esto es lo que he conseguido dentro de casa.

2013-02-13

Ganomy hat

Normalean ez dut patroi bera birritan egiten, ez denbora pixka bat pasa arte behintzat. Baina patroi hau izugarri gustatu zait eta hilabete berean bi egin ditut.

Normalmente no suelo repetir un patrón, no al menos hasta que haya pasado cierto tiempo. Pero este patrón ma ha encantado y el mismo mes he tejido dos.

Lehenengoa, Gasteizen egin genuen elkartrukerako. Nik irundako merino haria erabiliz egin nuen. Amaiari tokatu zitzaion. Gustatu zitzaiola uste dut, ze ez zuen arratsalde guztian kendu.

El primero lo tejí para el intercambio que hicimos en la quedada de Vitoria. Usé merino hilada por mi. Le tocó a Amaia. Creo que le gustó, no se lo quitó en toda la tarde


Neri ere gustatu zitzaidan eta bigarren bat egin nuen, Laurak Argentinatik "Las hilanderas" taldekoek egin genuen elkartrukean jaso nuen hariarekin.

A mi también me gustó y tejí un segundo gorro con la lana que recibí de Laura desde Argentina en el intercambio del grupo "Las hilanderas".


Daukan forma dela eta, belarriak ondo estalita geratzen dira. Erraza da eta azkar egiten da, patroi guztiz gomendagarria. Ravelry-n adibide gehiago dauzkazue.

Debido a la forma que tiene cubre muy bien la orejas. Se teje fácil y rápido, un patrón muy recomendable. En Ravelry podeis encontrar más ejemplos.