2012-12-28

Azken lanak / Últimas obras

Nahiz eta aspaldian ezer ez esan, puntua egiten jarraitzen dut, ia egunero. Blogean aipatu ez ditudan lan batzuk dauzkat, hilabete honetan bukatu ditudanak.

Aunque no haya dicho nada desde hace mucho, sigo haciendo punto, casi a diario. Tengo unos proyectos que no he comentado en el blog, que los he acabado este mes.

Manopla hauek nere anaiaren urtebetzetarako egin nituen. Nik berdinak dauzkat, iaz egindakoak. Gustatu zitzaizkion eta beste pare bat egin dizkiot. "Schoppel-Wolle Zauberball Stärke 6" hariarekin eginda daude, Londresen erositakoak. Zauberball izena aproposa du (bola magikoa), bertatik 3 manopla pare atera dira.

Estas manoplas las tejí para el cumpleaños de mi hermano. Tengo unos iguales, hechos el año pasado. Le gustaron y le he hecho otro par. He usado la lana  "Schoppel-Wolle Zauberball Stärke 6" comprada en Londres. Le va muy bien el nombre Zauberball (bola mágica), he sacado 3 pares de manoplas.Berlinen erositako artilearekin galtzerdi hauek egin ditut. Puntatik hasita daude. Baina teknika honek ez dit grazia haundirik egiten. Badakit badagoela jendea oso zalea dena, baina orpoa ez zait nere gustokoa geratzen. Hurrengoan goitik hasitakoak egingo ditut.

Con la lana comprada en Berlin he tejido este par de calcetines. Se empiezan de la punta. Pero esta técnica no me hace mucha gracia. Ya sé que hay que le encanta, pero el talón no me gusta como queda. La próxima las empezaré por arriba.Eta beste enkargu bat nere anaiarentzat. Mugikor berria oparitu diote eta lehen egin nion funda txikiegia zuen. Beraz funda berria egin diot, galtzerdi batzutatik sobratutako haria erabiliz (Drops-eko fabel haria)

Y otro encargo para mi hermano. Le han regalado un movil nuevo y la funda anterior (que se lo hice yo) se le ha quedado pequeña. Así que le he tejido un afunda nueva, usando lana que me sobró de unos calcetines (lana Fabel de Drops).


Eta puntu egiten jarraitzen dut, baina ezin dut oraindik horiei buruz ezer esan. Sekretua da.

Y sigo haciendo punto, pero por ahora no puedo hablar de eso. Es secreto.

2012-12-21

DROPS Udaberri-Uda 2013 - DROPS Primavera-Verano 2013

Ez da gauza berria, abenduaren hasieran atera zen, baina oporretan nengoela eta gero denborarik ez dudala eduki, ez dut ondo aztertzeko aukerarik izan. Ez dakienarentzat DROPS artile etxe norvegiar bat da. Ni bere artileen zalea naiz (kalitate-salneurri erlazio oso ona dauka) eta urtean bi aldiz patroiak ateratzen ditu, dohakoak. Oraingo honetan udaberri-uda kolekzioa atera du eta bere orriaren bixitariei gogoko duten patroiei botoa emateko aukera ematen die. Nik jadanik eman dut, hauek aukeratu ditut

No es novedad, ya salió a principios de diciembre, pero entre que he estado de vacaciones y luego que no he tenido tiempo, no he tenido ocasión de estudiarlo bien. Para quien no lo sepa DROPS es una marca de lanas noruega. Me encantan sus lanas (tiene un arelación calidad-precio muy bueno) y dos veces al año sacan patrones gratuitos. Ahora han sacado la colección primavera-verano y da la oportunidad a los que visiten su web de votar los patrones favoritos.. Yo ya he votado y son estos los que he elegido.
Azken finean nere gustoak nahiko argi daude, gorputzera estutzen duena eta kolore biziekin. Hala ere neri iruditzen zait neguko kolekzioa hobeto egoten dela.

Se ven claramente cuales son mis gustos, que se ajusten al cuerpo y de colores alegres. Para mi gusto la colección de invierno suele estar mejor.

Baina dena ez da gustokoa eta hona hemen batere gustatu ez zaizkidan batzuk:

Pero no todo va a ser favoritos y aqui pongo unos patrones que no me han gustado

 Pontxo honek izugarrizko arrakasta izan du jendearen komentarioak irakurtzen baditugu. Baina nik egia esan ez diot praktikotasunik ikusten. 


Este poncho ha tenido mucho éxito si leemos los comentarios de la gente. Pero yo la verdad no lo veo muy práctico.


Beste tapete bat bizkarrean

Otro tapete sobre los hombros


Itxura danez modan dago formarik gabe eta kolore tristetako arropa. Modan egongo da baina niri ez zait gustatzen (zahartzen ari naiz)

Parece ser que está de moda las ropa sin forma y con colores apagados. Será moda pero a mi no me gusta (me estoy haciendo vieja)


Lepo hauen adibide batzuk daude. Nik oraindik ez dut asmatu zertarako balio duten.

Hay algunos ejemplos de estos cuellos. Todavía no sé para que sirven.Oraingoz botoa emateko bakarrik daude, patroiak oraindik ez dituzte atera. Web-orria ezagutzen ez duenarentzat hemen esteka

Por ahora solo se puede votar, no han sacado los patrones. Para quien no conozca la página web os pongo el enlace

http://www.garnstudio.com/lang/es/kategori_oversikt.php

Eskaintza oso onak edukitzen dituzte. Orain daukatena, alpakadun zenbait artile %25eko deskontuarekin, abenduaren 31 arte. Eta EZ, ez dut komisiorik kobratzen. Nahi bai, edo behintzat Norvegiara bidaiatxo bat (ejem, keinu keinu DROPSeko nagusiei)

Tienen ofertas muy buenas. El que tienen ahora son lanas con alpaca con un 25% de descuento, hasta el 31 de diciembre. Y NO, no cobro comisión. Ya me gustaría, o por lo menos un viaje a Noruega (ejem, guiño guiño a los jefes de DROPS)

2012-12-20

Dutxako gela / Gel de dutxa

Dutxako gela bukatzen ari zitzaidan. Baina etxean xaboi-pastilla ugari dauzkat (norabait noanean erosi ohi ditut, oparitutakoak ere badauzkat). Nere buruari galdetu nion: Zertarako xaboia erosi etxean badaukadanean? Interneten billa ibili naiz pastillako xaboia gelan bihurtzeko errezetaren bat. Honako hau erabili dut, baina aldaketa batzurekin.

Se me estaba acabando el gel de ducha. Pero como en casa tengo muchas pastillas de jabón (cuando voy fuera suelo comprar, tambien tengo regalados). Me pregunté a mi misma: ¿Para qué voy a comprar jabón si ya tengo en casa? He buscado en internet alguna receta para convertir el jabón sólido en líquido.. He usado este de aquí, pero con algunos cambios.

http://www.lawebdefran.com/index.php/en/recetas-y-cosas-de-pilar/76-jabones/206-como-hacer-jabon-liquido-casero-gel-de-bano

Osagaiak:

- Sesamo olioa 50 ml
- Marsellako xaboia 100g
- "Petit Grain" olio esentziala 10 tanta
- Limoi tanta batzuk
- Ura 500 ml

Ingredientes

- Aceite de sésamo 50 ml
- Jabón de Marsella 100 g
- Aceite esencial "Petit Grain" 10 gotas
- Unas gotas de limón
- Agua 500 mlXaboia birrindu egin behar da. Urarekin nahastu eta irabiatu.

Rallar el jabón, mezclarlo con agua y batir.


Sesamo olioa (hidratanteago egiteko) eta olio esentziala (usain goxoa emateko) gehitu. Irabiatu berriz. Bukaeran limoi olio tanta batzuk bota pHa jeisteko. Ez gehiegi, xaboia ebaki daiteke.

Añadir el aceite de sésamo (para hacerlo más hidratante) y el aceite esencial (para darle aroma). Batir otra vez. Al final añadir unas gotas de limón para bajar el pH. No demasiado, que se puede cortar el jabón.


Lehen dutxako gela zeukan ontzian sartu dut (garbitu ondoren). Hau ere birziklatu behar da. 

Lo he metido en la botella donde antes contenía el gel de ducha (despues de lavarlo). Esto también hay que reciclarlo.


Probatu ondoren, oso ondo dago. Azala oso leuna geratzen da, ondo hidratatuta. Nik azala lehorra daukadanez oso ondo datorkit. Irabiatu ondoren xaboia oso likidoa zegoen baina egun bat pasatuta oso lodia geratu da (txiklea dirudi). Hurrengoan ur gehiago gehitu beharko diot (750 ml). Ideia ona iruditu zait, xaboi pastilla txiki batekin gel pila bat lortzen da (700 ml baina gehiago). Onraingoz ondo dabil baina azala pusketaka erortzen hasten bazait abixatuko dizuet.

Ya lo he probado y está muy bien. La piel se queda muy suave, muy hidratada. Me viene muy bien porque tengo la piel seca. Depues de batirlo el jabón quedaba muy líquido, pero al cabo de un día ha espesado mucho (parece chicle). La próxima le voy a añadir más agua (750 ml). Me ha parecido muy buena idea, de una pastilla pequeña de jabón sale mucho gel (más de 700 ml). Por ahora va bien pero si se me empieza a caer la piel a cachos os avisaré.

2012-12-15

Donostiako abenduko topaketa / Quedada de diciembre en Donosti

Aspaldiann ez dut hemendik ezer idatzi. Kanpoan izan naiz egun batzuetan eta bueltakoan lanean lanpetuta ibili naiz. Baina ostiralean hutsik egin gabe Donostiako topaketara joan nintzen. Hemen argazki batzuk jarriko ditut

Hace mucho que no escribo nada por aquí. He estado unos días fuera y al volver he estado liada con el trabajo. Pero el viernes no falté a la quedada mensual de San Sebastián. Aquí he puesto unas fotos.

Dalaren urtebetzea zela eta bi "Cranberry"-opil ekarri zituen. Oso oso goxoak zeuden. Eskerrik asko berriz Dala

Como era el cumpleaños de Dala nos trajo dos roscos de cranberrys. Estaban muy muy ricos. Gracias otra vez Dala.


Mia ere ez zen esku hutsik etorri. Opila bultzatzeko ardo bero goxoa ekarri zuen

Mia tampoco vino con las manos vacías. Para empujar el rosco trajo vino caliente.

 
 
Emakumeen etxera gerturatu ginenak hemen gaude zeharo kontzentratuta nahiz eta ardo beroari tragoxka batzuk eman.
 
Las que estuvimos tejiendo en la casa de las mujeres estabamos totalmente concentradas aunque le hubieramos dado unos tragos al vino caliente.
 
Beranduago Birte eta Maria ere azaldu ziren eta ez dira argazkietan azaltzen.

Más tarde aparecieron Birte y Maria pero no salen en las fotos.

Hurrengo bilerak Gasteizen urtarrilaren 12an eta Donostian urtarrilaren 18an

Las próximas reuniones en Vitoria el 12 de enero y en San Sebastián el 18 de enero.

2012-11-22

Pizza

Sukaldaritza klaseak direla eta sukaldean esperimentatzen jarraitzen dut. Azkeneko saiakera pizza hau izan zen

Con esto de las clases de cocina sigo experimentando en la cocina. El último experimento ha sido esta pizza.


Itxura ez dauka oso ona eta zaporea ere ez pentsa oso lortua dagoenik. Egia esango dut; txarra atera zitzaidan.

No tiene buen aspecto y de sabor tampoco creais que está muy logrado. A decir verdad me salió malo.

Pizza on baten masa oso fina izan behar du, ondo landua. Neri nahiko lodia geratu zitzaidan eta horregatik piska bat gordina zegoen.

La masa de una buena pizza tiene que ser fina, bien trabajada. A mi se me quedó bastante gruesa y por eso estaba un poco cruda.

Pizza honen berezitasuna masan datza. Izan ere irina eta garagadoarekin bakarrik egina dago (beste ezer gabe, baina hurrengoan agian olio piska bat sartuko diot). Proportzioa berez 1 irina - 2/3 likido da (kilo bat irineko 666 g likido). Baina gero masaren konsistentzia zaindu behar da. Lantzeko erraza izan behar du eta atzamarretara ez dadila itsatsi (neri gertatu ez zitzaidan bezala).

Lo que le hace un poco especial a esta pizza es la masa. Y es que está hecho solo con harina y cerveza (sin nada más, aunque la próxima vez le añadiré un poco de aceite). La proporción debe ser 1 harina - 2/3 líquido (1 kg harina para 666 g líquido). Pero hay que tener en cuenta la consistencia de la masa. Tiene que ser fácil de amasar y que no se pegue a los dedos (como me pasó a mi).

Pizza honek daramana da:

Masa - Tomate saltsa - Mozzarella gazta - boteko alkatxofak eta txanpinoiak

Lo que lleva esta pizza es:

Masa - Salsa de tomate - Queso mozzarella - alcachofas y champiñones de bote

Hurrengoan hobeto aterako zait.

La próxima me saldrá mejor.

2012-11-19

Topaketa Gasteizen - Quedada en Vitoria

Larunbatean Euskadi Knits-eko Gasteizko lehenengo topaketa egin genuen. Aukeratutako tokia Saburua parkearen ondoan dagoen “Un toque de laurel” kafetegia. Ordua 16:30. Itxura denez jendea irrikitan zegoen eta batzuk lehenago iritsi ziren. Oso gustora egon ginen, hiru bat orduz puntua egiten eta berriketan. Gertakizun honen kronika bezala argazki batzuk.

El sábado celebramos la primera quedada vitoriana de Euskadi Knits. El sitio elegido fue la cafeteria "Un toque de laurel" al lado del parque de Salburua. La hora 16:30. Parece ser que la gente estaba impaciente y algunas llegaron antes. Estuvimos muy a gusto, tejiendo y hablando durante unas tres horas. Pongo unas fotos como crónica del evento.Bildu ginen jendearen ikuspegi orokor bat, azkenean 15 pertsona bildu ginen.

Visión general de la gente que nos reunimos, al final fuimos 15 personas.


Idoiaren ama eta bere lagunak ere animatu ziren. Hurrengo bileran ere espero ditugu. Alboan Nerea Gasteizkoa eta Gloria Bilbokoa.

La madre de Idoia y sus amigas también se animaron. Las esperamos en la siguiente reunión. Al lado Nerea de Vitoria y Gloria de Bilbao.


Amaia bere manoplekin jo eta ke, eta Maria txaketa inprobisatu batekin (oso polita gainera)


Amaia a tope con sus manoplas y Maria con una chaqueta improvisada (y muy bonita por cierto)Miren Bilbotik etortzera animatu zen, eta alboan Idoia gasteiztarra gustora azkenean topaketa bat zegoelako bere hirian.

Miren se animó a venir desde Bilbao y al lado Idoia de Vitoria encantada de que al final se hacía una quedada en su ciudad.


Donostitik etorri ziren Dala (txapel batekin eskuetan), Eva (bere Vanadium berdearekin) eta Vilja (orratzei begiratu gabe txalekoa egiten)


Desde Donostia vinieron Dala (con un gorro entre manos), Eva (con su Vanadium verde) y Vilja (tejiendo un chaleco sin mirar la agujas)Marilo Donostiatik etorria (baserritar traje batentzako tokilla bat egiten dagoeneko aspertuta) eta Carina Tolosatik lepo batekin esku artean.


Marilo que vino de Donostia (tejiendo una toquilla para un traje de casera, de la que ya estaba aburrida) y Carina de Tolosa con un cuello entre manos.


Gloriak berak egindako kutxa hau ekarri zuen. Beste topaketa baterako ideia, kutxa egiteko tailerra.

Gloria trajo una caja hecha por ella. Idea para otra quedada, taller de cajas.


Hurrengo topaketa noiz egin pentsatzen hasi ginen. Gabonak pasata izango da seguruenik, urtarrilean. Beraz Siberia-Gasteizko neguko topaketara gonbidatuta zaudete.


Empezamos a pensar en hacer otra quedada. Lo mas seguro es que sea despues de Navidades, en enero. Así que estais invitados a la quedada invernal de Siberia-Gasteiz.

2012-11-14

Txaketa/ Chaqueta

Hona hemen nere azken proiektua:

Aquí mi último proyecto:Posatzen ikasi beharko dut, beti postura berean ateratzen naiz.

Tendré que aprender a posar, que siempre salgo en la misma postura.

Txaketa fina da, 3 eta 2,5eko orratzekin egina. Fina baina beroa. Horretarako "Baby alpaca silk" haria erabili dut (%70 alpaka eta %30 zeta). Oso leuna eta atsegina. Hala ere esan beharra daukat azken botoi alde horretan (lepo aldean) azkura pixka bat egiten didala. Azal finekoa naiz eta. Beheko artile hau da txaketan bihurtu dena.


Es una chaqueta fina, tejida con agujas del 3 y 2,5. Fina pero caliente. Para ello he usado la lana  "Baby alpaca silk" (70% alpaca y 30% seda). Muy suave y agradable.  Aun así tengo que decir que por el último botón (por el cuello) me pica un poco. Una que tiene la piel sensible. Esta lana de abajo es la que se ha convertido en la chaqueta

Patroia 11 hizkuntzatan aurkitu daiteke, eta gainera debalde da. Interesaturen bat badago hemen

El patrón se encuentra en 11 idioimas, y además es gratis. Si alguien está interesado  aquí .

2012-10-26

Koloreetako lepoa / Cuello de colores

Artile hau Berlinen erosi nuenean argi neukan berarekin lepo bat egingo nuela. Oso kolore ederrak dauzka eta neguko erropa ilunei alaitasuna emateko aproposa zela pentsatu nuen.

Cuando compré esta lana en Berlín tenía claro que iba a tejer un cuello. Tiene unos colores preciosos y pensé que sería adecuado para alegrar las ropas oscuras de invierno.


Aste honetan burutu dut nire nahia. Moebius antzeko lepo bat nahi nuen, horretarako puntu alderantzikagarri ("reversible" gazteleraz, hiztegian begiratu dut) bat behar nuen. "Punto arroz doble" erabili dut. Ondo geratzen da, neri behintzat gustatzen zait.

Esta semana he realizado mi deseo. Quería un cuello tipo moebius, para eso necesitaba un punto reversible. He usado el punto arroz doble. Ha quedado bien, a mi por lo menos me gusta.


Lauki zuzen bat egin dut eta gero biratuta josi dut. Hari muturrak errematatu eta lepora

He tejido un rectangulo y lo he cosido girado. He rematado los cabos y al cuello.


Hau iluminatu aurpegia dudana, ze piura! Hurrena makilatu egingo naiz. Erosoa dirudi. Aurtengo neguan asko erabiliko dudala espero dut.

Que cara de iluminada tengo, vaya careto! La próxima me maquillo. Parece cómodo. Espero que lo use mucho este invierno.

Artilea asko gustatu zait, batez ere koloreak. Pena hemen ez dutela saltzen.

Me ha gustado mucho la lana, sobre todo los colores. La pena es que no lo vendan por aquí.

Inor interesatuta badago hemen patroia: Cuello punto arroz doble

Si alguien está interesado en tejerlo, aquí pongo el patrónCuello punto arroz doble

2012-10-23

Arroza labean / Arroz al horno

Oraingo honetan sukaldaritza ikastaro batean eman dut izena. "Sukaldaritza osasuntsua" izena du. Ez da neri sukaldaritza bereziki interesatzen zaidalako, nahiago dut jatea. Baina ideia berriak ateratzeko asmoarekin apuntatu nintzen.

Esta vez me he apuntado en un curso de cocina de nombre "Cocina saludable". No porque me interese especialmente la cocina, prefiero comer directamente. Pero esperaba sacar nuevas ideas.

Klaseak ondo daude, irakasleak oso ondo azaltzen du. Teorikoegiak dira, baina sukalde txiki baten ez dago tokirik denok eskuak zikintzeko. Errezeta berriak erakutsi beharrean, teknika berriak irakatsi nahi du irakasleak.

Las clases están bien, el profesor expllica muy bien. Son demasiado teóricos, pero en una cocina pequeña no hay mucho sitio para trastear. En vez de enseñar nuevas recetas, el profesor nos quiere enseñar nuevas técnicas.

Beti galdetzen du ea etxean praktikatu dugun, ni beti ixo. Baina oraingoan harro esango dut "Bai! Arroza labean prestatu nuen larunbatean!". Susmoa daukat, klaseko askok egin dugula plater hau asteburu honetan.

Siempre pregunta si hemos practicado en casa. Yo siempre me callo. Pero esta vez diré orgullosa "¡Si! ¡Cociné el arroz al horno el sábado!". Sospecho que muchos de clase han hecho este plato el fin de semana.

Arrozak ez dauka ezer berezirik, beste edozein arroz edo paella bezala prestatzen da. Desberdintasun bakarra sutan egosten utzi beharrean labean sartzen dela 220ºC tara 18 minutuz (35 arroza integarla bada).

El arroz no tiene nada especial, se prepara como cualquier otro arroz o paella. L único diferente es que en vez dejarlo al fuego, se mete al horno a 220ºC durante 18 minutos (35 si el arroz es integral).

Argazkia eta dena atera nion, irakasleak sinisten ez badit erakusteko.

Le saque hasta foto por si el profe no me cree.


2012-10-22

Bilera Donostian / Quedada en San Sebastián

Hilean behin Euskadi Knits taldekook arratsalde bat erreserbatzen dugu agendan elkartzeko. Udazkena iritsi dela eta gure betiko txokora itzuli gara, udarako irteerak hurrengo urterako utzi behar izan ditugu.

Una vez al mes las del grupo Euskadi knits reservamos una tarde en nuestras agendas para juntarnos. Como ya ha llegado el otoño hemos vuelto a nuestro cuartel general, así hemos tenido que dejar nuestras excursiones estivales para el año que viene.

Gure kide berriak Susana, Izaskun eta Ione. Espero dugu itzuliko direla.

Los nuevos fichajes del grupo Susana, Izaskun y Ione. Espero que vuelvan.


Mertxe bilobarentzat sakutxoarekin eta Dala Noro silk Garden artilearekin lepo bat egiten. Artile etxe hau txarra eta garestia dela adostu genuen.

Mertxe tejiendo un saquito para su nieto y Dala tejiendo un cuello con Noro silk Garden. Hemos llegado a la conclusion que esta marca de lanas es malísima.


Carina eta Marilo jo eta ke bakoitzaren Sedge Mitten Magic Loop metodoaz.

Carina y Marilo a tope con el Sedge Mittens usando el método Magic Loop.


Mia Celeri txaketarekin eta Eva Color afection txalarekin

Mia con su chaqueta Celeri y Eva con el chal Color Afection

Ni Dropseko Baby Alpaca Silk artileaz txaketa bat egiten, orratz txikiekin, ez dakit noiz bukatuko dudan. Alboan Mia.

Yo tejiendo una chaqueta con la lana Baby Alpaca Silk de Drops, usando agujas pequeñas, no sé cuando acabaré. Al lado Mia


Etorri ez zirenak Dalaren bizkotxo zoragarri hau galdu zuten. Oso goxoak!!!

Las que no vinieron se perdieron este maravilloso bizcocho hecho por Dala. ¡¡¡¡Estaba riquisimo!!!!


Beti bezala denbora ziztu bizian pasatu zen. Hurrengo bilera, toki berean (Emakumeen etxea, Okendo kalea 9, Donostia), Azaroaren 9an, 17:00tan

Como siempre se nos paso el tiempo volando. La proxima reunión en el mismo sitio (Casa de las mujeres, calle Okendo 9, Donostia), el 9 de noviembre a las 17:00