2013-12-30

Top morea - Top morado

Sentitzen dut, baina izenburuentzat ez dut batere habilidaderik. Ez naiz oso poeta, dirudienez.

Ya lo siento, pero no tengo ninguna habilidad para los títulos. Al parecer no soy poeta.

Josteko makinari lan piska bat eman diot, alpertuta ikusten nuen eta. Negurako goiko jantziren bat egiteko gogoa nuen. Gorbea kaleko "Entretelas" dendara joan eta oihal more hau erosi nuen. Lodi xamarra da, barrutik beste geruza beltz bat baitauka. Bi aurpegikoa izatean efektu interesgarriak lortu daitezke. Nik ez nuen ezaugarri hau batere aprobetxatu. Hurrengo batean.

Le he dado un poco de trabajo a la maquina de coser, que la veía aburrida. Quería hacerme una prenda superior para invierno. Me fui a la tienda "Entretelas" de la calle Gorbea y compré esta tela morada. Es un poco gruesa porque tiene otra capa negra por debajo. Al ser de dos caras se pueden conseguir efectos interesantes. Yo no aproveché esta característica. La próxima vez.


Puntoa denez zigi-zaga moduan josita dago, oihalaren elastikotasuna ez galtzeko. Makina arrunta erabili dut (ez daukat "remalladora" edo horrelakorik). Urtean bi jantzi josteko ez du pena merezi.

Como es punto está cosida en zig-zag, para no perder la elasticidad de la tela. He usado máquina normal (no tengo remalladora). Para coser dos prendas al año no merece la pena.Patroia: Moda de pasarela 10. zenbakiko 58. modeloa
Patrón: el modelo 58 de la revista Moda de pasarela nº 10 Nik uste dut aldizkarikoaren nahiko antzeko geratu zaidala. Puntuzko oihalak ez du sekreturik dagoeneko. Jajajaja!!!! 

Me parece que me ha quedado bastante parecido al de la foto. Las telas de punto ya no tienen secretos para mi. ¡¡¡¡Jajajaja!!!!2013-12-20

Señor Arpakasso

KONTUZ. Sarrera hau oso frikia izan daiteke.
CUIDADO. Esta entrada puede ser muy friki.

Lagun batzuk hau oparitu ondoren
Después de que unos amigos me regalaran esto


Bideo hau ikusi nuen
https://www.youtube.com/watch?v=FS-XCi1HHWY

Vi este video
https://www.youtube.com/watch?v=FS-XCi1HHWY

Eta nire buruan halako kortozirkuitu bat gertatu zen. Nik ere Señor Arpakasso nahi nire etxean.

Y en mi cabeza ocurrió una especie de cortocircuito. Yo también quiero al Señor Arpakasso en mi casa.


Bai egia esan ez daukat benetakoaren antza handirik. Antena 3eko bazkalosteko filmetan dioten bezala "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia"

Si la verdad no se parece mucho al verdadero. Como dicen en las pelis de Antena 3 de después de comer "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia"


Oraingoz behintzat sukaldean utzi dut, ea itzultzen naizenean flan batzuk prestatu dizkidan (ez dut gauza handirik eskatzen)

Por ahora lo he dejado en la cocina, a ver si al volver me ha hecho unos flanes (no pido gran cosa)


Gustora dagoela dirudi, baina ez diot bizitasun handirik ikusten, ez dakit jateko moduko ezer egiteko gai izango denik. Youtubekoa uste dut gehiago mugitzen dela.

Parece que se encuentra a gusto, pero no lo veo muy vivo, no sé si será capaz de preparar algo comestible. Creo que el de youtube se movía más.


Señor Arpakasso egiteko ez dut patroi zehatzik jarraitu, gutxi gorabehera atera dut argazki batzuk jarraituta. 2 mmtako orratzekin egin dut. Hankak eta muturra bereizita egin ditut eta ondoren josi. Gehiena sukaldari txapela kostatu zait, ez zait oso ondo geratu.

Para hacer el Señor Arpakasso no he seguido ningún patrón en concreto, lo he sacado más o menos de unas fotos. He usado agujas de 2 mm. Las patas y el hocico los he tejido a parte y luego los he cosido. Lo que más me ha costado ha sido el gorro de cocinero, no me ha quedado muy bien.

Zerbait ez praktikoa egiteko gogoa nuen eta hau atera zait.

Tenía ganas de tejer algo no práctico y me ha salido esto.

2013-12-10

Skew

Hementxe dauzkazue nere azken galtzetinak

Aqui os pingo mis últimos calcetines.


Patroia Skew izena du eta knittykoa da. Egiteko gogoa baduzue hemen patroia Skew

El patrón se llama Skew y es de knitty. Si os apetece tejerlo os pongo el patrón Skew

Drops etxeko Fabel haria erabili dut, 655 kolorekoa. Marrak berak egiten ditu, horrela tindatuta daude eta. 2,5 mmtako orratzak erabili ditut.

He usado lana Fabel de la marca Drops, el color 655. Las rayas los hace el mismo, está teñido de esta manera. He usado agujas de 2,5 mm.


Galtzetin hauek egitura berezia dute, zeharka eginda daude, zuzenak izan beharrean. Orpoa ere berezia da, piska bat josi eguin behar da. Puntatik hasten da eta fede handia behar da, zail egiten da sinistea hortik galtzetin parea aterako dela, eta neurrikoak gainera.

Estos calcetines tienen una estructura especial, están hechas al bies, en vez de rectas. El talón es especial, hay que coser un poco. Se empiezan desde la punta y hay que tener mucha fe, es dificil de creer que de ahí va a salir un par de calcetines y además ajustados.


Hasieran handiegiak nituen, askatu egin behar izan nituen. Baina behin tamaina hartuta nahiko azkar joan ziren. Oraingoz ez daukat pentsatuta beste galtzetinik egitea. Agian aurrerago.

Al principio los tenía demasiado grandes, los tuve que soltar. Una vez tomada la medida fueron bastante rápidos. Por el momento no he pensado tejer más calcetines. Tal vez más adelante.

2013-12-02

Wovember

Azaroa bukatu berri da. Hilabete horretan egon diren ekintzen barruan "artilearen astea" izan da. Ekintza hau zertan datzan gehiegi sakondu gabe, honen adarretako bat "wovember wal"-a izan da. Euskadi knits-eko kide batek aipatu zigun ravelryn, eta nik, askoz enteratu gabe eta ideia askorik eduki gabe, apuntatu egin nintzen.

Se acabó noviembre. Dentro de las diferentes actividades que hubo, se celebró "la semana de la lana". Sin meterme a explicar en que consiste, una de sus ramas ha sido el "wovember wal". Una compi del grupo Euskadi knits nos avisó de esto en ravelry, y yo, sin enterarme mucho y sin tener mucha idea de lo que iba, me apunté.

Ulertu nuena zera izan zen: 100% artilearekin zerbait egin behar zen, berdin zen zer. Garrantzitsuena materiala zen, ARTILE NATURALA. Tindatu, irun, josi, puntua, kakorratza, fieltroa,... nahi zena, materialaren jatorria errespetatuz. Zure proiektuaren argazkiak antolatzaileei bidali behar ziren.

Lo que entendí de lo que había que hacer es lo siguiente: había que hacer algo con lana 100%, daba igual qué. Lo más importante era el material, LANA NATURAL. Teñir, coser, hilar, punto, ganchillo, fieltro,... lo que se quería, respetando la procedencia del material. Había que mandar la foto de tu proyecto a los organizadores.

Nik Madrileko "Creativa"n erositako Gotland artilea irun nuen. Ez zen oso proiektu ikusgarria, baina gutxieneko eskaerak betetzen zituen.

Yo hilé la lana Gotland que compré en "Creativa" de Madrid.  No era un proyecto muy vistoso, pero cumplía los requisitos mínimos.
Azkenean 69 metrotako mataza bat geratu zait. Zerbait egingo dut honekin, txapel batentzat agian eskasa. Beste kolore batekin konbinatu beharko dut.

Al final he conseguido una madeja de 69 metros.  Ya haré algo con esto, para un gorro es un poco escaso. Tendré que combinarlo con algun otro color.

Ea hurrengo urtean prestatuago harrapatzen nauen.

A ver si el año que viene me pilla mejor preparada.

2013-11-21

Opariak - Regalos

Bi lagun Peru eta Bolivian egon dira oporretan, hilabetez. Asko gustatu zaie, gainera. Oparitxo bat ekarriko zidatela agindu zidaten. Ba, hona hemen oparitxoa:

Dos amigos han estado de vacaciones por Perú y Bolivia durante un mes. Les ha gustado mucho. Me prometieron que me traerían un regalito. Pues aquí os pongo lo que me han traído:


Eta hau ere
Y esto también


Alpaka ekarriko zidatela agindu zidaten. Esan nien mataza batekin nahikoa zela. Baina dendara joan eta jertse bat egiteko haina erosi zuten.

Me prometieron que me traerían alpaca. Les dije que con una madeja era suficiente. Pero fueron a una tienda y compraron suficiente para hacer un jersey.

Bata alpaka da, eta bestea alpaka akrilikoarekiin nahastuta. Hari fin xamarrak dira, 100 gramotan 457 metro (hau ravelryn begiratu dut, etiketan ez dator informazio askorik).

Uno es de alpaca y el otro de alpaca mezclado con acrílico. Hilo bastante fino, 457 metros en 100 gramos (esto lo he encontrado en ravelry, en la etiqueta no viene mucha información).

Ea ze bururatzen zaidan hauekin egiteko.

A ver que se me ocurre para hacer con esto.

2013-11-04

Jertse urdina - Jersey azul

Maiatzeko Drops etxeko beherapenetan Merino extra fine-ren 10 harilko neuzkan. Esan beharra daukat artilea oso goxoa dela eta gainera garbigailuan garbitu daiteke, superwashed artilea delako.

Tenía 10 ovillos de Merino extra fine de la marca Drops que compré en las rebajas de mayo. Tengo que decir que es una lana muy suave y que además se puede lavar en lavadora, es lana superwashed.

Jertse bat egiteko gogoa neukan (lehendik ez daukat eta, jejeje). Ravelry hainbat buelta eman ondoren, Elizabeth Zimmerman-en Seamless Saddle Shoulder Pullover patroia aukeratu nuen. Patroi hau berez, ez da patroi zehatza. Argibideak ematen ditu sorbaldak egiterakoan, baina jertsearen puntuak zeure kasa kalkulatu behar dituzu.

Tenía ganas de tejerme un jersey (ya que no tengo ninguno, jejeje). Despues de dar varias vueltas por Ravelry, elegí el patrón Seamless Saddle Shoulder Pullover de Elizabeth Zimmerman. Este patrón en realidad no es un patrón exacto. Da instrucciones de como tejer los hombros, pero los puntos del jersey hay que calcularlos.
Aurreko puntua Barbara G. Walker-en "Slipped hourglass Stitch" puntua da, A Treasury of Knitting Patterns liburutik aterata. Mauketan ere puntu hau errepikatu dut, gero sorbaldetatik gora jarraitzen duena.

El punto de delante es el "Slipped hourglass Stitch" de Barbara G. Walker, del libro A Treasury of Knitting Patterns . He repetido este punto también en las mangas, que luego continua por los hombros.
Esan dudan bezala drops etxeko "merino extra fine" artilea erabili dut eta 4,5eko orratzak. Jertsea josturarik gabe egiten da. Uste dut dagoeneko josturarik gabeko gauzak bakarrik egiten ditudala.

Como ya he dicho he usado la lana "merino extra fine" de drops y agujas del 4,5. El jersey se teje sin costuras. Creo que ya solo tejo prendas sin costuras.
2013-10-30

Madrilera irteera - Excursión a Madrid

Asteburu luzea aprobetxatuz Madrilera joan naiz. Asmo berezirik gabe nindoan, baina joan baino bi egun lehenago "Creativa" eskulanen azoka zegoela enteratu nintzen. Ostiralerako eguraldi txarra zegoela eta, "Casa de Campo"ko erakusketa gunera joan nintzen.

Aprovechando el largo finde, me he ido a Madrid. Iba sin ningún plan en especial, pero dos días antes me enteré que se celebraba la feria de manualidades "Creativa". Como habían dado mal tiempo para el viernes, me fui al recinto ferial de Casa de Campo.


Goiz joan nintzen, ateak irekitzen dituzten ordurako. Lehenengo orduan jende gutxi zebilen pasilloetatik.

Fui temprano, para la hora que habrían las puertas. A primera hora había poca gente por los pasillos.


Gero ondo bete zen. Postuetan denetarik zegoen, baina gehienbat patchwork eta scrapbooking-ean jarduteko materiala. Koloretako tarta eta gozokiak egiteko materiala ere bazegoen. Modan dago antza. Nik nahiagoko nuke artile postu gehiago egongo balira. Hala ere, nahiko diru gastatu nuen azoka honetan.

Luego se llenó del todo. En los puestos había de todo, pero sobre todo material para el patchwork y el scrapbooking. Parece que está de moda. A mi me hubiera gustado que hubiera más puestos de lana. Aún así, gasté bastante dinero en esta feria.

Postuez gain erakusketa ere bazegoen.

Además de puestos también  había exposiciones.Azkenean 100 € baino gehiago gastatu nituen. Beno, kutixi txiki batzuk besterik ez ziren izan. Ezin izan nion tentazioari eutsi. Ondoren nere erosketak:

Al final gasté más de 100 €. Bueno, solo fueron unos caprichillos de nada. No pude resistirme a la tentación. A continuación mis compras:

Indigo textileko postuan iruteko zuntz ezberdinak erosi nituen(Gotland artilea, kapok, ramioa eta lihoa). Ez da beti izaten horrelako aukera eskura. Egia esan zuntz ezberdinen aukera zabala zuen. Tintatzeko osagaiak eta irundako artileak ere bazituzten.

En el puesto de Indigo Textil compré diferentees fibras para hilar (lana Gotland, kapok, ramio y lino). No siempre tengo ocasión de comprar fibra. Tenían mucha variedad de fibras. También tenían materiales para teñir y lana ya hilada.


Tira del ovilloko postuan Opal etxeko artile hauek. oso koloretsuak dira. Auskalo azkenean zertan bihurtuko dire.

En el puesto de Tira del ovillo estos ovillos de la marca Opal. A saber en qué se convertirán al final.


Hilaturas Omega-ko postuan kotoi koloretsu hau.

En el puesto de Hilaturas Omega este algodón de colores.


Vegaknits-eko postuan artile garesti hauek. Hau bai kutixia!

En el puesto de Vegaknits estas lana caras. ¡Esto si que fue capricho!


Nunoya oihal japoniarretan, oihal puska hau. Poltsa bat egitea pentsatu dut. 

En telas japonesas Nunoya, este pedazo de tela. He pensado coserme un bolso.Arratsaldean eguna borobiltzeko "Madrid knits" taldekoekin bildu nintzen, artile-turismo piska bat eginez. Egia esan jarduera hau bultzatu beharko genuke, oso aberasgarria da.

A la tarde para rematar el día, me reuní con los del grupo "Madrid knits", haciendo un poco de turismo lanil. A decir verdad tendríamos que apoyar esta actividad, es muy enriquecedor.

Oso talde jatorra aurkitu nuen. Beraien blogean astero bileren laburpen bat jartzen dute. Hemen ikus dezakezue.

Me encontré con un grupo muy majo. Toda las semanas ponen la crónica de la reunión en su blog. Lo podéis ver aquí.

2013-10-22

Islandiar txapela - Boina islandesa

Islandian erositako artile guztia bukatu arte blog honetako sarrerek islandiar kutsua edukiko dute. Sentitzen dut.

Hasta que no acabe la lana que compré en Islandia, este blog va a tener un aire islandes. Ya lo siento.

Lehen ere erakutsi nizuen islandian erositako artilea irun nuela, sarrera honetan. Baneukan ideia bat artile honekin zer egin. Baina nahi nuenerako lodiegia geratu zitzaidan haria, beraz patroia moldatu behar izan nuen (aldatu, sekula!)

Ya os enseñé la lana de Ilandia que hilé en esta entrada. Ya me rondaba una idea de qué hacer con esta lana. Pero me salió muy gordo para lo que quería, así que tuve que modificar el patrón (¡cambiarlo nunca!)


Aukeratutako patroia "Three tams" knittykoa. Aspalditik neukan txapel hau egiteko gogoa, bereziki C modeloa. Lagina oso handia neukan eta orratz txikiagoekin egin behar izan dut. Patroiak 4 mmtakoein egiteko gomendatzen du, baina nik 3 mmtakoekin egin nuen. Hala ere handiegia geratzen zitzaidan, beraz patroia moldatu nuen. Marrazkiaren 6 errepikapen egin beharrean 5 egin nituen.

Elegí el patrón "Three tams" de knitty. Hace mucho que quería hacer esta boina, más que nada el modelo C. Me salió la muestra muy grande y tuve que tejerlo con agujas más pequeñas. El patrón recomienda tejerlo con agujas de 4 mm pero yo tejí con agujas de 3 mm. Aún así me salía demasiado grande, por lo que modifiqué el patrón. En vez de hacer 6 repeticiones del dibujo, hice 5.


Bukatu ondoren forma eman behar zaio, borobila geratzeko. Nik txapela busti eta plater bat sartu nion. Horrela egun pare bat utzi nuen guztiz lehortu zen arte.

Después de acabarlo hay que ahormarlo, para que quede redondo. Yo mojé la boina y le metí un plato. Lo deje un par de días hasta que se secó del todo.


Hari lodia eta orratz finekin egin dudanez oso bilbe trinkoa geratu zait. Siberia-Gasteizko neguko egun hotzenetan erabiltzeko modukoa. Bertatik ez da ez haize esta elurrik pasatzen.

Como lo he hecho con hilo gordo y aguja fina me ha quedado una trama muy densa. Para usarlo en los días más fríos del invierno de Siberia-Gasteiz. No pasa ni el aire ni la nieve.

2013-10-15

III encuentro de tejedoras norteñas

Asteburuan Asturias aldera joan ginen, Lamuñora zehazki, topaketa honetan parte hartzera.
Este finde nos fuimos a Asturias, concretamente a Lamuño, para participar en este encuentro.


Hauxe da Euskal Herritik joan zen ordezkaritza: 3 bizkaitar eta gipuzkoar bat (gutxi baina ondo aukeratuak)
Esta es la representación del Pais Vasco: 3 vizcaínas y 1 guipuzcoana (pocas pero selectas)


Topaketak larunbatean burutu ziren. Goizean hitzaldiak egon ziren eta arratsaldean tailerrak. Lehendabizi sormena lantzeko jertseen birziklapen tailerra egin genuen. Batzuri sormena urrutiegi joan zitzaigun.

El encuentro se celebró el sábado. Por la mañana hubo charlas y por la tarde talleres. Primero, para trabajar la creatividad tuvimos taller de reciclaje de jerseys. A algunas la creatividad se nos fue un poco de las manos.Ondoren fieltrodun xaboia egin genuen. Azalpenak entzun...
Despues hicimos jabones con fieltro. Escuchamos las explicaciones...


...eta lanera
...y manos a la obra


Baina dena ez zen lana egitea. Indarrak berreskuratzeko bazkaria ere eduki genuen. Bapo bazkalduta joan ginen arratsaldeko tailerretara

Tampoco fue todo trabajar. Para recuperar fuerzas tuvimos la comida. Desde luego no nos quedamos de hambre.


Topaketaz gain eskulanen azoka ere egon zen
Ademas del encuentro también hubo mercado de manualidades


Asteburua hitz gutxitan laburtuz: artilea, jan eta edan
Resumiendo el finde en pocas palabras: lana, comer y beber.2013-09-16

Iðunn

Ezin Islandia burutik kendu. Hori bi aste bakarrik agon nintzela. Berriz itzuli beharko naiz (inor bidaia patrozinatzen badit, jejeje). Azken txaketa hau Ragga Eiriksdóttir-en diseinu bat da. Berez Lett-lopi artilearekin egiteko da, baina nik hori baino askoz ere leunago den Drops-en Big Merino erabili dut. Artile hau izugarri leuna da eta gainera garbigailuan garbitu daiteke.

Sigo sin poder quitarme Islandia de la cabeza. Y eso que solo estuve dos semanas. Tendré que volver otra vez (si alguien quiere patrocinarme el viaje, jejeje). Esta chaqueta es un diseño de Ragga Eiriksdóttir. Es para tricotar con lana Lett-lopi, pero yo he usado el Drops Big Merino, que es muchisimo más suave. Esta lana es super suave y ademá se puede lavar en lavadora.


Txaketa honekin lehen aldiz probatu dut steek teknika. Teknika hau zertan datzan jakin nahi duenak hemen esteka. Behinere probatu ez nuen teknika, hori esaten nuen behintzat, baina behingoagatik probatu dut. Egia esan beldurra ematen zidan, baina azkenean ausartu naiz. Emaitza.... tutorialetan baino eskasago. Uste dut artile mota honek ez duela balio steek-a egiteko (beste teknika bat erabili behar nuen, baina orain berandu da). Izan ere fieltratzen den artilea erabili behar da eta nik superwashed artilea erabili dut.

Con esta chaqueta he probado la técnica steek por primera vez. Para quien quiera saber de que trata esta técnica aquí os pongo el enlace. Nunca había probado esta técnica (no lo veía práctico), pero al final lo he probado. La verdad me daba un poco de miedo, pero al final me atreví. El resultado ... peor que en el tutorial. Creo que este tipo de lana no sirve para el steek (tendría que haber usado otra técnica, pero ahora ya es tarde). Hay que usar una lana que se afieltre y yo he usado superwashed.

Hasteko txaketa osorik trikotatu nuen, ebaki behar zen tokian "reves"eko punto bat eginez..

Para empezar tejí toda la chaqueta entera, haciendo un punto del revés donde había que cortar.


Ondoren ebaki behar zen tokitik bi aldeetan kateorratzez bi lerro egin nituen.

Después hice dos filas a ganchillo a cada lado de donde había que cortar.Egun batzuk beranduago puntuak ebakitzera ausartu nintzen

Unos días más tarde me atreví a cortar los puntosSolte geratzen diren haritxoak estaltzeko zinta bat josi nion albo banatan

Para tapar los hilillos que quedan sueltos le cosí una cinta a cada lado.


Botoiak josi, hariak errematatu eta kitto

Coser botones, rematar cabos y listo.


Arazoa, lepo aldeko hari grisak ondo lotuta ez daudenez askatzen hasi dira. Kateorratzarekin ondo eusten saiatzen naiz, baina marrazkia piska bat desegin da. Pena bat da. Hala ere oso txaketa goxoa eta beroa da. Aurtengo neguan erabiliko dudala espero dut.

El problema está en los hilos grises del canesú, que no están bien atados y empiezan a soltarse. He intentado sujetarlos con ganchillo, pero se ha deshecho un poco el dibujo. Es una pena. Aun así es una chaqueta muy suave y calentita. Espero usarla mucho este invierno.

Patroia Knitty-tik atera dut. Hemen aurkitu dezakezue Iðunn. 5 mmtako orratz zirkularrak erabili ditut. Botoiak Berlineko "rastro" baten erositakoak dira

El patrón es de Knitty. Lo podeis encontrar aquí Iðunn. He usado agujas circulares de 5 mm. Los botones están comprados en un rastro de Berlín.


Steek-aren nere lehen esperientziaren ondoren, uste dut azkena ere izango dela. Ez zait asko gustatu. Inork probatu al du? Zer moduz geratu zaizue?

Después de mi primera experiencia con el steek, creo que va a ser la última. No me ha gustado mucho. Alguien más lo ha probado? Que tal os ha quedado?