2012-03-06

IRUTEN/ HILANDO


Ba, bai, batzutan irun ere egiten det, nere goru tolesgarrian
Pues si, a veces tambien hilo, en mi rueca plegable
Hau da nere gorua. Nere “Sonata Kromski”. Ez da merkatuan dagoen honenetakoa (sarri olioztatu behar izaten det), baina nere irute proiektuentzako nahikoa da. Ta gainera tolesgarria erraz gordetzeko moduan.

Esta es mi rueca. Mi “Sonata Kromski”. No es lo mejorcito del mercado (hay que engrasar de continuo), pero me basta para mis proyectos de hilado

Hau da irun dudan artilea. BFL (blue face Leicester) artilea da, ingelesa seguraski. Izan ere http://www.worldofwool.co.uk/ en erosi nuen.

Aquí la fibra que he estado hilando. Es un BFL (blue face Leicester) inglesa supongo que lo compré en http://www.worldofwool.co.uk/Artile fibrak bihurritu egiten dira haria sortzeko. Praktika eta pazientzia asko behar da haria berdindua ateratzeko (nik ez daukadana)

Las fibras de la lana se retuercen para crear el hilo. Se necesita mucha práctica y paciencia para que salga un hilo homogéneo (dos cosas de las que carezco)Gero, nahi izanez gero haria tolestu egiten da, hau da, bi hari elkarrekin kiribiltzen dira kontrako zentzuan, hari sendoago bat lortzeko.

Luego, si se quiere, se dobla el hilo, esto es, se retuercen dos hilos juntos en sentido contrario, para obtener un hilo mas consistente.Lortu dugu gure haria! Orain geratzen de “bakarra” artilea garbitu, tindatu (nahi izanez gero), tenkatu, lehortu, bildu eta orratzak hartuta nahi den proiektua trikotatuko dugu.

¡Ya tenemos nuestra lana! Ahora “solo” nos queda lavar, teñir (si se quiere), estirar, secar, ovillar y con las agujas tricotar el proyecto que queramos.

Iruten ikasi nahi duenarentzat liburu hau gomendatzen dut. Ez dakit beste hoberik dagoenik. Nik hau erosi nuen pixka bat sakontzeko. Gauzak garbi azalduta daude.
Para quien quiera aprender a hilar recomiendo este libro. Seguro que hay alguno mejor. Yo compré este para profundizar unpoco. Explica las cosas claramente.


No hay comentarios:

Publicar un comentario