2013-01-25

Erregetako elkartrukea - Intercambio de Reyes

Ravelryn (interneteko toki santu hori) hainbat taldetan nago izen emanda. Hauetako bat "Las Hilanderas" da, gazteleraz hitzegin eta iruten duten jendearena. Negu parte hau pixka bat animatzeko elkartruke bat antolatu zen eta nik bertanb izen eman nuen (Miren eta Amaiak engainatua noski). Arauak oso sinpleak dira: egokitu zaizun pertsonari 100g zuntz eta 100g zuk irundako haria bidali behar zenion, eta horrez gain beste zerbait oparitu nahi bazenion hobe.

En ravelry (ese santo sitio web) estoy inscrita en varios grupos. Uno de estos es "Las Hilanderas", para gente castellano-hablante e hiladora. Para animar un poco el invierno se organizó un intercambio y yo me inscribí (engañada por Miren y Amaia claro). La reglas son simples: le tienes que enviar a la persona que te ha tocado 100 g de fibra y 100 g de hilo hilada por ti, y si además le quieres añadir alguna cosa más, pues mejor.Nire paketea Alicantera joan zen Karenen etxera. Hauxe prestatu nion:

Mi paquete se fue a Alicante a casa de Karen. Le preparé esto:

Nik tindatutako tussah zeta

Seda tussah teñida por mi


Nik irundako alpaca

Alpaca hilada por mi


Gantxiloz egindako kotoizko tawashi batzuk

Unos tawashi de algodón hechos a ganchillo


Hemen daude nire opariak Alicantera irtetzeko prest

Aquí están mis regalos esperando partir hacia Alicante


Ordainetan niri Argentinatik iritsi zitzaidan kaxa bat. Asko gustatu zitzaidan Laurak oparitu zizkidan gauzak

En contrapartida me llegó una caja desde Argentina. Me encantó lo que me regaló Laura


Milana hilados dendako "Merino premium" eskuz irundako artilea eta "manta" zuntzak. Horrez gain, larruzko botoiak, xalentzako orratza, berak jositako otartxo bat, klip koloretsuak, kuadernotxo bat eta gabonetako boligrafo bat.

De la tienda "Milana hilados" lana hilada a mano "Merino premium" y fibra "Manta". Además, botones de cuero, prendedor para los chales, un cestito cosido por ella, clips coloridos, una libretita y un boli navideño.

Egunen baten Buenos Airesera banoa Milana hiladosetik pasa beharko dut (eta Laura bixitatu ere)

Si algún día voy a Buenos Aires tendré que pasar por Milana hilados (y visitar a Laura también)

No hay comentarios:

Publicar un comentario