2013-09-01

Artile islandiarra

Islandiako bidaian, irundako artileaz gain, iruteko zuntzak ere erosi nituen, Reykjavik-eko "Hand knitting association of Iceland"en lokalean. (Islandiarrez "Handprjónasamband Íslands"). Hiru koloretako erosi nuen, pentsatzen dut artile islandiara izango dela, han besterik ez zegoen eta.

En el viaje a Islandia ademas de lana ya hilada, compré fibra para hilar, en el local del "Hand knitting association of Iceland" ("Handprjónasamband Íslands" en islandés) de Reykjavik. Lo compré de tres colores. Pienso que será lana islandesa, no había otra cosa allí.


Nere gorutik pasa ondoren hau da lortu dudana

Después de pasar por mi rueca esto es lo que ha salido.Bikoitzean tolestuta, "worsted" lodierako haria dela uste dut. Guztira 235 metro dira, 207 gramoko pisua.

Está plegado en doble, con un grosor de "worsted" (creo). En total son 235 metros, peso de 207 gramos.

Badaukat buruan ze trikotatu nahi dudan artile honekin. Ea zer ateratzen den.

Ya tengo pensado lo que voy a tricotar con esta lana. A ver que sale.

2 comentarios: