2014-09-17

Octopodes

Beste galtzetin parea, udaran ia gelditu gabe ibili naiz galtzetinekin.
Otro par de calcetines, no he parado con los calcetines en verano


Knitty udarako alean agertu zen patroi hau, eta gustatu egin zitzaidan. Olagarroaren marrazkia alaia da, eta teknika berriak ikasteko aukera eman dit patroi honek:
  • Turkish cast on: Judy's magic cast on teknikaren antzekoa da, baina simpleagoa. Hala ere Judyren teknika nahiago dut.
  • Afterthought heel: alegia, galtzetina bukatu ondoren egiten da orpoa. Ez zait asko gustatu, ez zait oso ondo geratu.
  • Helix striping: izen horrekin zaila dirudi, baina benetan buelta bakoitza kolore banarekin egitea da. Hala ere, sortutako efektua polita da.
  • Jeny's Surprisingly Stretchy Bind Off: hau bai izan zait baliagarria, eta beste proiektuetan erabiltzea pentsatzen dut.
Este patrón apareció en el número de verano de Knitty, y me gustó. El dibujo del pulpo es alegre y me ha dado la ocasión de aprender nuevas técnicas:
  • Turkish cast on: parecida a la técnica Judy's magic cast on, pero más simple. Aún así, prefiero la técnica de Judy.
  • Afterthought heel: esto es, el talón se teje después de acabar el calcetín. No me ha gustado mucho, no me ha quedado muy bien.
  • Helix striping: con ese nombre parece difícil, pero en realidad es tejer cada vuelta de un color. Sin embargo, el efecto que produce me gusta.
  • Jeny's Surprisingly Stretchy Bind Off: este si que es útil, y lo pienso usar en otros proyectos.

Bi harirekin eginda dagoenez, nahiko lodia geratzen da. Hotz handiko egunetarako, edo silikona piska bat jarrita, etxeko zapatilak moduan erabiltzeko

Como está hecho con dos hilos, que bastante grueso. Para días de mucho frío, o poniéndole un poco de silicona, para usarlas como zapatillas de casa.


Patroia: Knittyko Octopodes
Orratzak: 2,5 mm ko orratz zirkularrak
Haria: Drops etxeko fabel (zuria eta 310 kolorea)

Patrón: Octopodes de Knitty
Agujas: agujas circulares de 2,5 mm
Lana: Fabel de Drops (blanco y color 310)

Patroiko argibideak ez dira batere argiak. Patroia egin duten besteen gomendioak jarraitu ditut: argibideei ahalik eta jaramon gutxiena egin. Beraz, argazkiak eta eskema jarraitu ditut, logika jarraituz.

Las instrucciones no son nada claras. He seguido las recomendaciones de otras tejedoras que ya lo han hecho: hacerle el menor caso posible a las instrucciones. Así he segido el gráfico y las fotos, siguiendo la lógica.

6 comentarios: