2012-02-13

Kantatzen / Cantando

Nere mila eta bat eskulanez gain, kontserbatorioan kantua ikasten ari naiz (eta gainera lan egiten det, lanaldi osoan, erotzeko mudukoa. Patrozinatzailerik aurkituko banu lanik egin gabe bizitzeko ... ). Gaur audizioa tokatzen da eta ondoko bi kanta hauek kantatu behar ditut:

Aparte de mis mil y una manualidades estoy estudiando canto en el conservatorio (y ademas trabajo, a jornada completa, una locura. Si por lo menos encontrara patrocinador y pudiera vivir del cuento ...). Hoy toca audición y tengo que cantar estas dos canciones:

http://www.youtube.com/watch?v=tkNlDGfvjZg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-rBk1E_fqEw

Ea urduriegi ez naizen jartzen, ta entzuteko moduko zerbait egiten dudan.

A ver si no me pongo muy nerviosa, y me sale algo audible.

No hay comentarios:

Publicar un comentario